افت 75 در صدی  ارزهای آفریقایی در بازارهای ارز 2022 افت 75 در صدی  ارزهای آفریقایی در بازارهای ارز 2022 افت 75 در صدی  ارزهای آفریقایی در بازارهای ارز 2022

افت 75 در صدی  ارزهای آفریقایی در بازارهای ارز 2022

بازارهای ارز در سال 2022 روند دشواری را پشت سر گذاشته‌اند، اما در برخی کشورها، ترکیبی از فشارهای ژئوپلیتیکی و اشتباهات بانک مرکزی، ارزها را به نابودی کشانده است.

افزایش دلار در طول سال بر بسیاری از ارزهای بازارهای نوظهور تأثیر زیادی گذاشته است.

CNBC عملکرد سدی غنا، پزو کوبا، دلار زیمبابوه و موارد دیگر را برسی کرده است.

دلار زیمبابوه از ژانویه تاکنون 76.74 درصد از ارزش خود را در برابر دلار ازدست‌داده است.

زیمبابوه ای‌ها برای برداشت پول از بانک در 21 ژوئن 2008 در بولاوایو، زیمبابوه صف می‌کشند. تورم سر به فلک کشیده همچنان بر اقتصاد زیمبابوه تأثیر می‌گذارد.

تولیدکنندگان عمده نفت و کشورهای دارای بانک مرکزی که نرخ بهره را قاطعانه افزایش داده‌اند، عموماً در بازارهای ارز وضعیت بهتری دارند.

Cedi در روز چهارشنبه هفته گذشته به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار رسید، در یک مرحله قبل از بهبودی جزئی، به مرز 14.24 رسید.

مشکلات غنا شامل افزایش هزینه زندگی و بار بدهی ناپایدار است که دولت را مجبور کرده است برای کمک به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کند، اقدامی که هر دو حزب حاکم و اپوزیسیون با آن موافق نیستند.

آخرین شوک به ارز زمانی رخ داد که بانک غنا حراج برنامه‌ریزی‌شده ارز خارجی را لغو کرد و اعتراضاتی در این ماه در پایتخت آکرا برای استعفای رئیس‌جمهور برگزار شد.

بااین‌حال، کاهش Cedi آن را به سومین ارز بدترین عملکرد در جهان در سال جاری تبدیل کرده است.

در رتبه دوم پزو کوبا است که 56.36 درصد در برابر دلار کاهش‌یافته است و تنها پس از دلار زیمبابوه است که از ژانویه 76.74 درصد از ارزش خود را در برابر دلار ازدست‌داده است.

 زیمبابوه و کوبا هر دو از تورم چشمگیر رنج می‌برند.

دلار زیمبابوه بیش از 75 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از ژانویه ازدست‌داده است.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn