تقویم اقتصادی جمعه 23 تیر ماه 1402 تقویم اقتصادی جمعه 23 تیر ماه 1402 تقویم اقتصادی جمعه 23 تیر ماه 1402

تقویم اقتصادی جمعه 23 تیر ماه 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 23 تیر ماه 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: تراز تجاری اتحادیه اروپا در ساعت 12:30، احساسات و انتظارات مصرف کننده ایالات متحده به گزارش دانشگاه میشیگان در ساعت 17:30.

  • پیش بینی می شود تراز تجاری اتحادیه اروپا در ماه می کاهش یافته و به منفی 14.8 میلیارد یورو در مقابل منفی 7.1 میلیارد یوروی ماه آوریل برسد.
  • بنا به پیش بینی، احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان -که برآورد مصرف کننده از شرایط حال حاضر و آینده اقتصاد را به دست می دهد- در ماه جولای بهبود یافته و به 69.3 در مقابل 64.4 ماه ژوئن برسد.
  • پیش بینی برای انتظارات مصرف کننده -که تخمین مصرف کننده از وضعیت مالی و اقتصادی اش در 12 ماه آینده را نشان می دهد-  نیز افزایشی و 65.8 در مقابل 61.5 ماه ژوئن است.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

  • تراز تجاری اتحادیه اروپا بسیار بهتر از پیش بینی ها و منفی 0.9 میلیارد یورو ثبت شد.
  • احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه جولای (قرائت اولیه) بهتر از پیش بینی و 72.6 در مقابل 64.4 ماه قبل ثبت شد که بالاترین حد در دو سال اخیر است.
  • قرائت اولیه انتظارات مصرف کننده ایالات متحده در ماه جولای نیز فراتر از انتظارات و 69.4 در مقابل 61.5 ماه ژوئن ثبت شد.
  • در پی نتایج درآمدی قوی بانک ها و شرکت های بیمه، شاخص های وال استریت افزایش یافت.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn