تقویم اقتصادی جمعه 29 اردیبهشت 1402 تقویم اقتصادی جمعه 29 اردیبهشت 1402 تقویم اقتصادی جمعه 29 اردیبهشت 1402

تقویم اقتصادی جمعه 29 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 29 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: شاخص اعتماد مصرف کننده GFK بریتانیا در ساعت 02:31، شاخص تورم تولید کننده آلمان در ساعت 09:30، خرده فروشی کانادا در ساعت 16:00 و سخنرانی جروم پاول رییس فدرال رزرو آمریکا در ساعت 18:30.

  • پیش بینی می شود اعتماد مصرف کننده بریتانیا در ماه می کاهش یافته و به 33- در مقابل 30- ماه آوریل برسد.
  • بنا به پیش بینی تورم تولید کننده آلمان در ماه آوریل 4.5% کاهش می یابد که بیشتر از 2.6% کاهش در ماه مارس است.
  • پیش بینی می شود خرده فروشی ماه مارس کانادا افزایش یافته و به 0.1% در مقابل کاهش 0.2 درصدی ماه فوریه برسد.
    همچنین پیش بینی برای خرده فروشی خالص که شامل فروش اتومبیل و قطعات یدکی نمی شود، افزایش 0.1 درصدی در مقابل کاهش 0.7 درصدی ماه فوریه است.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

  • اعتماد مصرف کننده بریتانیا در ماه می بهتر از انتظار ظاهر شد و به 27- در مقابل 33- مورد انتظار و 30- ماه قبل رسید.
  • تورم تولیدکننده آلمان در اشل ماهانه 0.3% افزایش یافت که مطابق پیش بینی نبود اما، در اشل سالانه تورم تولید کننده در ماه آوریل 4.1% رشد کرد که کندترین افزایش در دو سال اخیر است.
  • خرده فروشی ماه مارس کانادا بر خلاف انتظارات ظاهر شد و 1.4% کاهش یافت.
    خرده فروشی خالص نیز با 0.3% کاهش بهتر از ماه قبل و کمتر از پیش بینی ظاهر شد.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn