تقویم اقتصادی پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 تقویم اقتصادی پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 تقویم اقتصادی پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402

تقویم اقتصادی پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: شاخص تولیدات صنعتی فدرال رزرو فیلادلفیا در ساعت 16:00، تعداد مدعیان بیکاری هفتگی ایالات متحده در ساعت 16:00 و فروش خانه های موجود ایالات متحده در ساعت 17:30.

  • بنا به پیش بینی شاخص تولیدات صنعتی فدرال رزرو فیلادلفیا به 18.0- در مقابل 31.3- ماه آوریل می رسد.
    خوانش زیر صفر نشان دهنده وضعیت بد سنتیمنت تجاری ایالات متحده است.
  • بنا به پیش بینی، تعداد مدعیان بیکاری ایالات متحده در هفته منتهی به 13 می کاهش یافته و به 253 هزار در مقابل 264 هزار مورد هفته قبل از آن برسد. کاهش تعداد مدعیان منجر به افزایش نگرانی های تورمی می شود.
  • پیش بینی می شود فروش خانه های موجود در ماه آوریل به 4.47 میلیون در مقابل 4.44 میلیون مورد ماه مارس برسد. این شاخص قدرت بازار مسکن و تقاضای کلی آن را نشان می دهد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

  • تعداد مدعیان بیکاری ایالات متحده در هفته منتهی به 13 می به 242 هزار مورد کاهش یافت که از پیش بینی و 264 هزار مورد هفته قبل از آن کمتر بود. کاهش در تعداد مدعیان بیکاری نشان داد که بازار کار همچنان فشرده است.
  • فروش خانه های موجود ایالات متحده در ماه آوریل برای دومین ماه متوالی و به دلیل افزایش قیمت مسکن در نیمی از کشور کاهش یافت. فروش خانه های موجود با 3.4% کاهش به 4.28 میلیون مورد رسید.
  • شاخص تولیدات صنعتی فیلی فد بهتر از پیش بینی ظاهر شد و به 10.4- در مقابل 18.0- مورد انتظار رسید. با این وجود شاخص همچنان در محدوده زیر صفر قرار دارد.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn