تقویم اقتصادی سه شنبه 13 تیر ماه 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 13 تیر ماه 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 13 تیر ماه 1402

تقویم اقتصادی سه شنبه 13 تیر ماه 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 13 تیر ماه 1402

امروز سشن آمریکا به دلیل روز استقلال تعطیل است و شاهد نوسانات کمی در بازار خواهیم بود.
مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: جلسه تصمیم گیری نرخ بهره رزرو بانک استرالیا در ساعت 08:00،  تراز تجاری آلمان در ساعت 09:30 و شاخص PMI تولیدی کانادا در ساعت 17:00.

  • بنا به پیش بینی اقتصاددانان، RBA نرخ بهره را در جلسه چهارم جولای 25 واحد پایه افزایش داده و آن را به 4.35% خواهد رساند. البته تعداد اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز توقف افزایش نرخ را پیش بینی کرده اند تنها یک نفر کمتر از کسانی است که افزایش را پیش بینی کرده اند. تورم ماه می به 5.6% در مقابل 6.8% آوریل کاهش یافته اما، همچنان بسیار دورتر از هدف تورمی 2 تا 3 درصدی رزرو بانک استرالیا است.
  • پیش بینی می شود تراز تجاری آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد یورو به 17.6 میلیارد یورو در ماه می در مقابل 18.4 میلیارد یورو در ماه آوریل کاهش یابد.
  • در حالیکه در این هفته اغلب اقتصادهای بزرگ دنیا انقباض را نشان دادند، پیش بینی می شود PMI تولیدی کانادا به 49.6 در ماه ژوئن در مقابل 49.0 ماه می افزایش یابد هرچند که هنوز در محدوده انقباض (زیر 50) باقی می ماند.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

  • رزرو بانک استرالیا در جلسه امروز نرخ بهره را تغییر نداد در 4.10% ثابت نگه داشت. در عین حال RBA در مورد احتمال نیاز به افزایش نرخ در آینده هشدار داد و اعلام کرد که برای ادامه چرخه افزایش نرخ آمادگی دارد.
  • تراز تجاری آلمان بسیار بیشتر از پیش بینی کاهش یافت و به 14.4 میلیارد یورو در مقابل 16.5 میلیارد یورو (بازنگری شده) ماه قبل رسید.
  • شاخص مدیران خرید تولیدی کانادا در ماه ژوئن بر خلاف انتظار کاهش یافت و به 48.8 در مقابل 49.0 ماه قبل رسید.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn