تقویم اقتصادی سه شنبه 27 تیر ماه 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 27 تیر ماه 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 27 تیر ماه 1402

تقویم اقتصادی سه شنبه 27 تیر ماه 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 27 تیر ماه 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: شاخص cpi و  core cpi کانادا در ساعت 16:00، خرده فروشی ایالات متحده در ساعت 16:00 و تولیدات صنعتی فدرال رزرو در ساعت 16:45.

 • بنا به پیش بینی، شاخص تورم مصرف کننده کانادا در ماه ژوئن 0.6% افزایش را نسبت به 0.4% افزایش ماه می ثبت می کند.
  پیش بینی برای core CPI نیز افزایش 0.5 درصدی نسبت به 0.4% ماه قبل است.
 • پیش بینی برای خرده فروشی ایالات متحده در ماه ژوئن بدون تغییر نسبت به ماه قبل از آن در مقابل افزایش 0.3 درصدی ماه می است.
 • پیش بینی می شود تولیدات صنعتی ایالات متحده در ماه ژوئن، بدون تغییر نسبت به ماه قبل در مقابل کاهش 0.2 درصدی ماه می ثبت شود.
  پیش بینی برای تولیدات صنعتی در اشل سالانه در ماه ژوئن 1.1% افزایش نسبت به 0.2% افزایش ماه می است. 

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • خرده فروشی ایالات متحده در ماه ژوئن بیش از انتظارات و 0.2% افزایش یافت. داده های ماه می نیز در بازنگری افزایش یافت و به 0.5%  (در مقابل 0.3% اولیه) رسید.
  خرده فروشی اصلی (که اتومبیل و انرژی را در نظر نمی گیرد) نیز اگرچه کمتر از پیش بینی اما، 0.2% افزایش یافت و بازنگری ماه می نیز به 0.3% در مقابل 0.1% مقدماتی افزایش یافت.
  انتشار داده ها نشان داد هزینه های مصرف کننده -که بیش از دو سوم اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می دهد- در سه ماهه گذشته به رشد خود ادامه داده است.
  در پی انتشار داده ها، دلار که در ابتدای امروز به پایین ترین سطح 15 ماه اخیر رسیده بود، جهش کرد.
 • تورم مصرف کننده کانادا در اشل سالانه بیش از انتظارات کاهش یافت و به 2.8% در ماه ژوئن رسید که کمترین میزان در 27 ماه گذشته است.
  این کاهش به لطف کاهش قیمت انرژی، مواد غذایی و سرپناه ایجاد شده است. تورم در ماه ژوئن نسبت به ماه می 0.1% افزایش داشت که از پیش بینی کمتر بود.
  تورم مصرف کننده اصلی (منهای انرژی و مواد غذایی) 0.1% کاهش یافت که از پیش بینی کمتر بود و Core CPI در اشل سالانه نیز به 3.5% در مقابل 4.0% ماه می کاهش یافت.
 • تولیدات صنعتی ایالات متحده در ماه ژوئن کمتر از پیش بینی بود و در اشل سالانه 0.4% و نسبت به ماه قبل 0.5% کاهش یافت.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn