تقویم اقتصادی پنج‌شنبه 08 تیر ماه 1402 تقویم اقتصادی پنج‌شنبه 08 تیر ماه 1402 تقویم اقتصادی پنج‌شنبه 08 تیر ماه 1402

تقویم اقتصادی پنج‌شنبه 08 تیر ماه 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی پنج‌شنبه 08تیر 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از:

خرده فروشی ژاپن در ساعت 03:20، خرده فروشی استرالیا در ساعت 05:00، سخنرانی جروم پاول رییس فدرال رزرو در ساعت 10:00، شاخص GDP دوره ای ایالات متحده در ساعت 16:00، تعداد مدعیان بیکاری هفتگی در ساعت 16:00 و فروش خانه های معلق ایالات متحده در ساعت 17:30.

– بنا به پیش بینی، خرده فروشی ژاپن در ماه می 0.2% کاهش را در مقابل کاهش 1.2 درصدی ماه آوریل ثبت خواهد کرد.

–  پیش بینی می شود شاخص خرده فروشی استرالیا در ماه می 0.2% کاهش را ثبت کند. کاهش رشد شاخص به معنای کاهش سطح مخارج مصرف کننده است و می تواند برمظنه دلار استرالیا تاثیر منفی داشته باشد.

–  پیش بینی برای شاخص تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه اول 2023 (خوانش نهایی) مشابه قرائت قبلی و 1.3% است. اقتصاددانان معتقدند که رشد GDP بین 2.5% تا 3.5% در سال یک رشد با ثبات و ایمن است. 

–  پیش بینی می شود تعداد مدعیان بیکاری هفتگی ایالات متحده در هفته منتهی به 24 ژوئن نسبت به هفته قبل اندکی کاهش یافته و به 263 هزار مورد در برابر 264 هزار مورد هفته قبل برسد.

–  بنا به پیش بینی، فروش خانه های معلق ایالات متحده در ماه می 0.3% کاهش را در مقابل 0.0% ماه قبل از آن ثبت خواهد کرد. از آنجا که تکمیل قراردادها بین 6 تا 8 هفته به طول می انجامد، شاخص فروش خانه های معلق به عنوان یک شاخص پیشرو درباره وضعیت بازار مسکن کشور در نظرگرفته می شود.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 – خرده فروشی ژاپن در ماه می به صورت غیرمنتظره ای افزایش یافت و 1.3% رشد را در مقابل کاهش 1.1 درصدی ماه قبل ثبت کرد. خرده فروشی در اشل سالانه نیز افزایش یافت و به 5.7% رشد در مقابل 5.1% قرائت قبلی رسید.

– خرده فروشی استرالیا در ماه می 0.7% و بیشتر از انتظارات افزایش یافت تا بیشترین افزایش خرده فروشی در شش ماه گذشته را ثبت کند. افزایش خرده فروشی حاکی از انعطاف مصرف کننده علیرغم افزایش نرخ و هزینه های زندگی است.

– جروم پاول در سخنرانی امروز خود در کنفرانس بانک مرکزی اروپا در پرتغال، افزایش نرخ در نشست بعدی در پایان ماه جولای را رد نکرد و اعلام کرد که ادامه افزایش نرخ ها محتمل است.

– تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سومین و آخرین برآرود برای سه ماهه اول 2.0% افزایش یافت که از دو برآورد اول (1.3%) بیشتر بود. اقتصاد ایالات متحده در سه ماهه چهارم سال گذشته 2.6% رشد را نشان می داد.

– تعداد آمریکایی هایی که برای دریافت مطالبات بیکاری درخواست داده اند در هفته منتهی به 25 ژوئن به طور غیرمنتظره ای کاهش یافت و به 239 هزار نفر رسید که بر تداوم قدرت بازار کار اشاره دارد. تعداد مدعیان همچنان بسیار کمتر از 280 هزار نفر است که از نظر اقتصاددانان سطح بحرانی برای کاهش رشد مشاغل در نظر گرفته می شود.

– فروش خانه های معلق ایالات متحده در ماه می 2.7% و بیش از انتظارات کاهش یافت. فروش خانه های معلق در اشل سالانه نیز کمتر از انتظار و ماه قبل بود و –22.2%- در مقابل 20.3%- ماه قبل ثبت شد.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn