تقویم اقتصادی پنج شنبه 24 فروردین 1402 تقویم اقتصادی پنج شنبه 24 فروردین 1402 تقویم اقتصادی پنج شنبه 24 فروردین 1402

تقویم اقتصادی پنج شنبه 24 فروردین 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی پنج شنبه 24 فروردین 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: ادامه نشست بهاری صندوق بین المللی پول، تولیدات کارخانه ای و GDP بریتانیا در ساعت 09:30، تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا در ساعت 12:30 و شاخص قیمت تولیدکننده و تعداد مدعیان بیکاری ایالات متحده در ساعت 16:00.

در مهمترین رویداد هفته، دیروز چهارشنبه داده های تورم مصرف کننده آمریکا منتشر شد که بازارها را غافلگیر کرد و کمتر از انتظارات ظاهر شد.
cpi سالانه در ماه مارس به 5% در مقابل 6% ماه فوریه رسید و شاخص core cpi نیز علیرغم افزایش اندک سالانه از 5.5% در فوریه به 5.6% در ماه مارس، در اشل ماهانه شاهد کاهش بود.
در پی انتشار داده ها و با افزایش امیدها به توقف چرخه افزایش نرخ، دلار کاهش یافت و سهام جهانی، نفت و بازدهی اوراق قرضه افزایش یافتند.

 • پیش بینی می شود تولیدات کارخانه ای بریتانیا در ماه فوریه شاهد افزایش 0.1 درصدی در مقابل کاهش 0.4 درصدی ژانویه باشد.
 • همچنین انتظار می رود که تولید ناخالص داخلی بریتانیا در ماه فوریه شاهد کاهش 0.1 درصدی در مقابل افزایش 0.3 درصدی ماه قبل از آن باشد.
 • پیش بینی ها برای تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا، 0.1% افزایش در ماه فوریه در مقابل  افزایش 0.7 درصدی ژانویه است.
 • پیش بینی برای تورم تولیدکننده  ppi ایالات متحده در ماه مارس، 0.1% افزایش در مقابل 0.1% کاهش فوریه است.
 • پیش بینی برای تعداد مدعیان بیکاری هفتگی برای هفته منتهی به 7 آوریل، کاهش مدعیان به 213 هزار نفر در مقابل 228 هزار مورد هفته قبل از آن است.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • تولیدات صنعتی حوزه یورو در ماه فوریه به لطف افزایش تولید کالاهای سرمایه ای و مصرفی، 1.5% ماهانه و 2% سالانه رشد کرد که از انتظارات بسیار بهتر بود.
 •  تولیدات صنعتی بریتانیا در ماه فوریه اما، انتظارات را برآورده نکرد و بدون تغییر نسبت به ماه قبل باقی ماند که دلیل آن اعتصاب های عمومی کارگران بود. از طرفی، میزان تولیدات صنعتی ژانویه در بازنگری افزایش یافت که امیدها به اجتناب از رکود در سه ماهه اول را تقویت کرد.
 • تعداد مدعیان بیکاری آمریکا در هفته منتهی به 8 آوریل به 239 هزار مورد در برابر 228 هزار مورد هفته قبل از آن افزایش یافت هر چند هنوز از تعداد 270 هزار مورد -که از نظر اقتصاددانان حد وخامت بازار کار است- دور است.
  همچنین بازنگری سالانه داده ها نشان داد که تعداد مدعیان تا کنون در سال جاری، بسیار بیشتر از تخمین هاست که با موج اخراج ها در صنایع فناوری و صنایع حساس به نرخ بهره مطابقت دارد.
 • شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده در ماه مارس 0.5% کاهش داشت که برای بازار غیرمنتظره بود. در پی انتشار داده ها که تاییدی بر داده های cpi بود و بازار را به پایان چرخه افزایش نرخ فدرال رزرو امیدوارتر کرد، شاخص دلار به پایین ترین سطح دو ماه اخیر خود و دلار در برابر یورو به پایین ترین سطح یک ساله اخیر رسید.
   
   
Instagram Facebook Twitter LinkedIn