تقویم اقتصادی سه شنبه 22 فروردین 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 22 فروردین 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 22 فروردین 1402

تقویم اقتصادی سه شنبه 22 فروردین 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 22 فروردین 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: نشست صندوق بین المللی پول، شاخص اعتماد تجاری NAB استرالیا در ساعت 05:00 و شاخص خرده فروشی اتحادیه اروپا در ساعت 12:30.

 •  نشست بهاری IMF امروز سه شنبه نیز ادامه دارد و اعضای صندوق بین المللی پول درباره روش های تسهیل رشد اقتصاد جهانی با توجه به نگرانی ها در مورد تورم بالا و خطرات ثبات مالی گفتگو خواهند کرد.
  جورجیوا مدیر عامل صندوق هفته گذشته اعلام کرد که اقتصاد جهان احتمالا چندین سال رشد آهسته را تجربه خواهد کرد.
 • پیش بینی می شود شاخص NAB در ماه مارس عدد صفر در مقابل 4- ماه فوریه باشد.
  شاخص اعتماد تجاری NAB یکی از مهمترین شاخص ها برای برآورد سلامت اقتصاد استرالیاست . قرائت بالای صفر نشانه بهبود در اوضاع اقتصادی و قرائت زیر صفر نشانه ای از بدتر شدن وضعیت اقتصاد است.

 • پیش بینی ها حاکی از افزایش خرده فروشی حوزه یورو در ماه فوریه به میزان 0.1% در مقابل 0.3% ماه قبل از آن است.
  شاخص خرده فروشی آینه ای از فعالیت مصرف کننده است و افزایش آن، بعد از مدتی منجر به افزایش تورم خواهد شد لذا، افزایش خرده فروشی برای یورو سیگنال صعودی است. 

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • صندوق بین المللی پول در ادامه نشست بهاری خود پیش بینی رشد جهانی را کاهش داد و به 2.8% رساند و نسبت به شعله ور شدن آشفتگی شدید سیستم مالی که می تواند منجر به رکود شود هشدار داد. البته IMF اعلام کرد که ریسک های سرایت سیستم بانکی با اقدامات سیاستی قوی از جانب ایالات متحده و سوئیس، در حال حاضر مهار شده است.
 • IMF تاکید کرد که بانک های مرکزی باید به مبارزه خود با تورم ادامه دهند و این نهاد نیز پس از بحران بانکی اخیر، کاهش جزیی وام دهی را مد نظر قرار داده است.
 • صندوق همچنین اشاره کرد که بریتانیا در سال جاری، ضربه های اقتصادی کمتری را تحمل خواهد کرد هر چند که همچنان شدیدترین انقباض را در بین اقتصادهای بزرگ خواهد داشت.
 • شاخص اعتماد فضای کسب و کار NAB استرالیا در ماه مارس کمتر از پیش بینی ها ولی بهتر از ماه قبل ظاهر شد و به 1- در مقابل 4- ماه فوریه رسید.
 • خرده فروشی حوزه یورو در ماه مارس کمتر از پیش بینی ها و ماه قبل ظاهر شد و 0.8% کاهش یافت.
  خرده فروشی در اتحادیه اروپا نیز 0.9% کاهش یافت.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn