خودروی 5 ستاره تسلا خودروی 5 ستاره تسلا خودروی 5 ستاره تسلا

خودروی 5 ستاره تسلا

عملکرد شگفت انگیز خودرو تسلا در تصادف اما بزرگ‌ترین دستاورد برای این شرکت بزرگ است که با امتیاز 98 درصد در زمینه امکانات و ویژگی های ایمنی موجود در خودرو را داشته است.

کسب پنج ستاره ایمنی تسلا مدل وای (Tesla Model Y) ، از سوی شرکت یورو انکپ، که ارزیابی عملکرد ایمنی خودروهای تولیدی در قاره اروپا را به عهده دارد، افتخار دیگری را برای تسلا رقم زد.

تسلا مدل وای که در کارخانه تسلا در آلمان تولید می شود، با ضریب امنیت قریب 100درصد ،عملکردی چشمگیر در تست های تصادف و ارزیابی ایمنی مرکز یورو انکپ داشته است .

علاوه بر آن  این خودرو کسب امتیاز 97 درصدی در زمینه محافظت از سرنشینان بزرگسال در تصادفات و حوادث را نیز کسب کرده است.

این خودرو که در برلین تسلا تولید می شود امتیاز کامل را برای پشتیبانی از حرکت خودرو بین خطوط و سامانه نظارت بر شرایط راننده مبتنی بر دوربین جدید در داخل کابین خودرو بدست آورده و در تست های جاده ای یورو انکپ،  عملکرد بسیار خوبی در پیشگیری از تصادف با خودروهای دیگر، دوچرخه سواران و عابران پیاده نشان داده است.

همچنین مدل وای در دو بخش دیگر محافظت از سرنشینان کودک و محافظت از کاربران آسیب‌پذیر حاضر در جاده مانند عابران پیاده و دوچرخه سواران نیز به ترتیب امتیازهای 87 درصد و 82 را بدست آورده که حائز اهمیتند.

تست های تصادف و ایمنی یورو انکپ برای تسلا مدل وای 2022 شامل محافظت از سرنشینان بزرگسال با امتیاز 97 درصد،محافظت از سرنشینان کودک با امتیاز87 درصد، محافظت از کاربران آسیب‌پذیر حاضر در جاده با نمره 82 درصد، و امکانات و ویژگی های ایمنی موجود در خودرو با امتیاز 98 درصد بوده است.

در پیامی دبیرکل یورو انکپ  میشل ون راتینگن ، برای امتیازات برجسته و رکوردشکن مدل وای به شرکت تسلا تبریک گفت و افزود تسلا نشان داده است که هیچ چیز جز بهترین به اندازه کافی برای آنها خوب نخواهد بود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn