سرعت تخلیه مخازن ذخیره گازی در یخبندان سرعت تخلیه مخازن ذخیره گازی در یخبندان سرعت تخلیه مخازن ذخیره گازی در یخبندان

سرعت تخلیه مخازن ذخیره گازی در یخبندان

کلاوس مولر، رئیس آژانس شبکه فدرال آلمان، هشدار داد ما از داده‌های تاریخی می‌دانیم که وقتی هوا واقعاً یخبندان می‌شود، مخازن ذخیره گازی به‌سرعت تخلیه می‌شوند.

گفتنی است چند روز سرد یخبندان برای افزایش چشمگیر مصرف گاز و تخلیه مخازن ذخیره گازی در یخبندان کافی است.

رئیس آژانس شبکه فدرال آلمان گفت تأسیسات ذخیره گاز این کشور ممکن است در صورت سرد شدن هوا به‌سرعت تخلیه شوند.

وی افزود که آلمان می‌تواند زمستان را پشت سر بگذارد، اما تنها درصورتی‌که هم شهروندان و هم صنایع دست‌به‌دست هم دهند و مصرف گاز را حداقل 20 درصد کاهش دهند.

آمارها نشان می‌دهد در ماه گذشته صنایع این کشور توانسته‌اند 27.4 درصد مصرف را کاهش دهند و خانوارها و مشاغل خصوصی با 42 درصد عملکرد بهتری داشتند.

این مقام آلمانی همچنین خاطرنشان کرد که این موضوع به گرمی هوا مربوط می‌شود و ممکن است در صورت وقوع یک دوره یخبندان تغییر کند.

به گفته مولر تا 2 نوامبر، تأسیسات ذخیره گاز آلمان 99.3 درصد پر بوده است که این میزان، برای این کشور تا ده هفته به‌عنوان تنها منبع گاز کافی است.

لازم به ذکر است که آلمان، همراه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا، به‌تدریج وابستگی خود به منابع انرژی روسیه را کاهش داده است.

سهم گاز روسیه در بین واردات انرژی آلمان اخیراً به 6 تا 8 درصد کاهش‌یافته است، درحالی‌که در سال 2021، بیش از نیمی از واردات گاز آلمان از روسیه تأمین می‌شد.

ازاین‌رو برای جبران این ضرر، برلین برساخت پایانه‌های گاز طبیعی مایع (LNG) تمرکز کرده است.

به گفته مقامات آلمانی این کشور تا پایان سال دو نیروگاه شناور برای دریافت گاز طبیعی مایع از طریق دریا و دو نیروگاه دیگر تا ماه مه 2023 خواهد داشت.

همچنین مجموع ظرفیت سالانه این نیروگاه‌ها 33 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی برآورد شده است.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn