انجام قاچاق توسط برخی ترخیص‌‌کاران گمرکی انجام قاچاق توسط برخی ترخیص‌‌کاران گمرکی انجام قاچاق توسط برخی ترخیص‌‌کاران گمرکی

انجام قاچاق توسط برخی ترخیص‌‌کاران گمرکی

مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران با اشاره به انجام قاچاق توسط برخی ترخیص‌‌کاران گمرکی گفت: نظارت هوشمند بر سیستم گمرکی برای ما قالب شعاری ندارد و در عمل این کار را انجام می‌دهیم.

وی افزود: کلیه عملیات گمرکی باید توسط حق‌العمل‌کار انجام شود که قابل نظارت و کنترل است و برای تحقق این هدف پیشنهادی به دولت ارسال شده است.

تمام فعالیت‌های گمرک در قالب سامانه انجام می‌شود و اگر امکان دسترسی کامل به آنها وجود نداشته باشد فرآیند بازرسی با مشکل مواجه می‌شود در نتیجه یکی از اولین اقداماتی که انجام شد این بود که دسترسی‌های دفتر بازرسی به سامانه به بالاترین سطح ارتقا پیدا کرد.

در حال حاضر گمرکات کشور را به پنج بخش شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم کردیم و برای هر منطقه دو کارشناس در نظر گرفته شده است.

گمرک مجری سیاست‌های اقتصادی کشور است و وزارت صمت و جهاد کشاورزی جزو سیاست‌گذاران این حوزه هستند اما بعضاً مواردی را می‌نویسند که در اجرا هم تضییع حقوق بیت‌المال را در پی دارد و هم مشکلات اجرایی به وجود می‌آورد.

کمیسیون ماده 129 مربوط به رسیدگی به تخلفات حق‌العمل‌کاران است. تا امروز سه جلسه در چارچوب کمیسیون ماده 129 تشکیل شده است و این در حالی است که طی سه سال گذشته در مجموع دو جلسه در این خصوص تشکیل شده بود.

در مورد کمیسیون ماده 114 نیز تا امروز سه جلسه تشکیل شده است. این کمیسیون مربوط به رسیدگی به تخلفات شرکت‌هایی است که پرونده قاچاق دارند.

حق‌العمل‌کار کسی است که کلیه عملیات گمرک را انجام می‌دهد اما هیچ اهرم نظارتی در بحث ترخیص‌کاران وجود ندارد.

حق‌العمل‌کاران چون می‌دانند تحت نظارت گمرک هستند، کارتشان باید تمدید شود و مجازات‌هایی وجود دارد در عملکرد خود دقت می‌کنند، اما ترخیص‌کاران موارد مختلف قاچاق را مرتکب می‌شوند اما همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و چیزی به نام آنها نیست.

 براساس ماده 128 قانون امور گمرکی، کارگزار گمرک کسی است که انجام عملیات گمرکی را به‌وکالت از طرف صاحب کالا انجام می‌دهد.

در این راستا برای تغییر ماده 190 آیین‌نامه امور گمرکی و حذف ترخیص‌کاری از رویه‌های گمرکی اقدام شده است.

مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران گفت: در ماده 190 آیین‌نامه امور گمرکی ذکر شده است که کلیه انجام عملیات گمرکی باید توسط کارگزار انجام شود، به‌عبارت دیگر این کار را به کارگزار منحصر کرده است.

گفتنی است اگر مشکل این بند از قانون حل شود 70 درصد مشکلات گمرک از جمله احتمال انجام قاچاق توسط برخی ترخیص‌‌کاران گمرکی نیز برطرف خواهد شد.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn