تقویم اقتصادی جمعه 06 مرداد ماه 1402 تقویم اقتصادی جمعه 06 مرداد ماه 1402 تقویم اقتصادی جمعه 06 مرداد ماه 1402

تقویم اقتصادی جمعه 06 مرداد ماه 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 06 مرداد ماه 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: جلسه تصمیم گیری نرخ بهره بانک ژاپن در ساعت 06:00، شاخص gdp آلمان در ساعت 11:30، شاخص تورمی PCE ایالات متحده در ساعت 16:00 و شاخص احساسات و انتظارات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ساعت 17:30.

 • پیش بینی تحلیلگران در رابطه با تصمیم بانک ژاپن در مورد نرخ بهره، تغییر ندادن نرخ بهره و نگهداشتن آن در 0.1%- است. بانک ژاپن به دلیل عواقبی که سالهای طولانی رکود موسوم به “20 سال از دست رفته” برای اقتصاد کشور داشته سیاست تسهیل کمی را برگزیده است. کنفرانس مطبوعاتی BOJ در ساعت 10:00 روز جمعه برگزار خواهد شد.
 • پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد حوزه یورو در سه ماهه دوم (خوانش مقدماتی) 0.6% رشد را در مقابل 0.3% کاهش سه ماهه اول ثبت کند.
 • امروز داده های مرتبط با شاخص تورمی ترجیحی فدرال رزرو PCE منتشر خواهد شد و باید دید که آیا داده ها تصمیم فدرال رزرو برای افزایش 25 واحدی نرخ بهره را تایید می کنند یا خیر. پیش بینی ها برای هزینه های مصرف شخصی مصرف کننده ایالات متحده در ماه ژوئن، 0.1% کاهش در مقابل افزایش 0.1 درصدی ماه می است. در اشل سالانه پیش بینی می شود که PCE کاهش یافته و به 3.1% در مقابل 3.8% ماه می برسد.
 • پیش بینی برای شاخص PCE خالص (که هزینه انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات شدید قیمتی در نظر نمی گیرد) در ماه ژوئن 0.4% افزایش در مقابل 0.3% افزایش ماه می است. پیش بینی core PCE در اشل سالانه افزایش و رسیدن به 4.8% در مقابل 4.6% ماه قبل است.
 • بنا به پیش بینی، شاخص احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان (قرائت نهایی) در ماه جولای بدون تغییر نسبت به قرائت اولیه و 72.6 را در مقابل 64.4 ماه ژوئن خواهد کرد.
 • پیش بینی برای انتظارات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه جولای نیز مطابق با قرائت اولیه و 69.4 در مقابل 61.5 ماه ژوئن است.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • مطابق پیش بینی، بانک ژاپن نرخ بهره را در جلسه امروز تغییر نداد و آن را در 0.1%- نگاه داشت اما در اقدامی غافلگیر کننده، کنترل منحنی بازدهی خود یا YCC را کاهش داد. در نتیجه این تصمیم ین در برابر دلار تقویت شد اما، سهام ژاپن و اوراق قرضه دولتی کاهش یافتند. این اتفاق در حالی افتاد که تورم چسبنده توکیو پایتخت ژاپن در ماه جولای اندکی کاهش یافت و به 3.0% رسید اما همچنان بالاتر از تورم هدف BOJ که 2.0% است باقی ماند.
 • تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه دوم کاهشی نبود و بدون تغییر نسبت به سه ماهه قبلی (0.0%) ثبت شد. Gdp سه ماهه اول نیز در بازنگری 0.1%- را در مقابل 0.3%- قبلی ثبت کرد.
 • شاخص تورمی ترجیحی فدرال رزرو PCE در ماه ژوئن 0.2% افزایش را در مقابل 0.1% کاهش مورد انتظار ثبت کرد اما در اشل سالانه کاهش یافت و به 3.0% در مقابل 3.8% قرائت قبلی و 3.1% مورد انتظار رسید.
 • شاخص Core PCE کمتر از انتظار و 0.2% در مقابل 0.4% مورد انتظار و 0.3% ماه قبل افزایش یافت. در اشل سالانه نیز شاهد کاهش Core PCE به 4.1% در مقابل 4.6% مورد انتظار و 4.8% ماه قبل بودیم.
 • احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه جولای (قرائت نهایی) 71.6 در مقابل 72.6 قرائت اولیه ثبت شد.
 • انتظارات مصرف کننده نیز در قرائت نهایی با کاهش روبرو شد و به 68.3 در مقابل 69.4 مورد انتظار رسید.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn