تقویم اقتصادی جمعه 12 خرداد 1402 تقویم اقتصادی جمعه 12 خرداد 1402 تقویم اقتصادی جمعه 12 خرداد 1402

تقویم اقتصادی جمعه 12 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 12 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: حقوق و دستمزد غیر کشاورزی و میانگین دستمزد ساعتی ایالات متحده در ساعت 16:00.

  • پیش بینی می شود حقوق و دستمزد غیر کشاورزی ایالات متحده در ماه می شاهد افزایش 1000 شغل در مقابل افزایش 253 هزار مورد ماه آوریل باشد.
    پیش بینی برای حقوق و دستمزد غیر کشاورزی بخش خصوصی نیز افزایش کمتر نسبت به ماه قبل و 29 هزار در مقابل 230 هزار شغل ایجاد شده است.
  • بنا به پیش بینی، میانگین دستمزد ساعتی ایالات متحده در ماه می 0.4% افزایش را در مقابل افزایش 0.5 درصدی ماه آوریل ثبت خواهد کرد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

  • حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در ماه می فراتر از انتظارات ظاهر شد و 339 هزار شغل ایجاد کرد که از تعداد شغل های ایجاد شده در ماه آوریل نیز بیشتر بود. در پی انتشار داده ها دلار تقویت شد و سهام صعودی بازگشایی شدند.
  •  بخش خصوصی نیز 283 هزار شغل ایجاد کرد که از ماه آوریل و انتظار تحلیل گران بیشتر بود.
  • میانگین دستمزد ساعتی ایالات متحده در ماه می کمتر از انتظار و ماه قبل و به میزان 0.3% رشد کرد. رشد کمتر از انتظار دستمزدها این امیدواری را ایجاد کرده که ممکن است فدرال رزرو افزایش نرخ را در ماه ژوئن متوقف کند. 
Instagram Facebook Twitter LinkedIn