تقویم اقتصادی جمعه 18 فروردین 1402 تقویم اقتصادی جمعه 18 فروردین 1402 تقویم اقتصادی جمعه 18 فروردین 1402

تقویم اقتصادی جمعه 18 فروردین 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 18 فروردین 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: حقوق و دستمزد غیر کشاورزی ایالات متحده (NFP) و میانگین درآمد ساعتی ایالات متحده در ساعت 16:00.

  • پیش بینی می شود که داده های NFP تعداد 8000 کاهش را نسبت به 311 هزار مورد ماه قبل نشان دهد. 
    کاهش NFP مهر تاییدی بر سرد شدن بازار کار و تاثیر منفی چرخه افزایش نرخ بر پویایی اقتصاد خواهد بود.
    قرائت بالاتر از انتظار اما، می تواند به فدرال رزرو جرات بیشتری برای افزایش نرخ بهره و ادامه مبارزه با تورم بدهد و برای دلار سیگنال صعودی است.

  • پیش بینی می شود میانگین درآمد ساعتی در ایالات متحده افزایش 0.4 درصدی را نسبت به 0.2% ماه قبل ثبت کند. افزایش دستمزدها اگرچه نشانه ایست بر بهبود شرایط اقتصادی اما، در عین حال می تواند زنگ هشداری برای افزایش تورم نیز باشد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

نتایج داده های NFP نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه مارس 236 هزار شغل ایجاد کرده که اگرچه از 326 هزار شغل ایجاد شده فوریه (بازنگری شده) کمتر بود اما، از پیش بینی ها بسیار بیشتر است.
از طرف دیگر نرخ بیکاری به 3.5% کاهش یافته که نشانه ای بر فشرده بودن بازار کار است.

میانگین درآمد ساعتی ایالات متحده نیز افزایش 0.3 درصدی را تجربه کرد که اگرچه از پیش بینی ها کمتر بود اما، میانگین افزایش درآمد ساعتی سالانه را به 4.2% رسانید که از تورم هدف 2 درصدی فدرال رزرو بسیار دور است.

مجموع داده ها به فدرال رزرو مجوز خواهد داد که حداقل یک افزایش نرخ دیگر را در ماه می داشته باشد بنابراین، در پی انتشار داده ها دلار افزایش یافت.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn