تقویم اقتصادی جمعه 21 مرداد ماه 1401 تقویم اقتصادی جمعه 21 مرداد ماه 1401 تقویم اقتصادی جمعه 21 مرداد ماه 1401

تقویم اقتصادی جمعه 21 مرداد ماه 1401

تقویم اقتصادی جمعه 21 مرداد ماه 1401


1 شرایط کسب و کار در نیوزلند را ارائه می دهد. PMI یک شاخص مهم برای وضعیت کلی اقتصادی است. نتیجه ای که مقادیر بالای 50 سیگنال افزایش (یا صعودی) برای NZD است، در حالی که در نتیجه مقادیر زیر 50 منفی (یا نزولی) دیده می شود.2 تولید ناخالص داخلی منتشر شده توسط آمار ملی معیاری از ارزش کل همه کالاها و خدمات تولید شده توسط بریتانیا است. تولید ناخالص داخلی به عنوان معیار گسترده ای از فعالیت اقتصادی بریتانیا در نظر گرفته می شود. به طور کلی، روند صعودی تأثیر مثبتی بر پوند دارد، در حالی که روند نزولی منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.


3 تولید ناخالص داخلی منتشر شده توسط آمار ملی معیاری از ارزش کل همه کالاها و خدمات تولید شده توسط بریتانیا است. تولید ناخالص داخلی به عنوان معیار گسترده ای از فعالیت اقتصادی بریتانیا در نظر گرفته می شود. به طور کلی، روند صعودی تأثیر مثبتی بر پوند دارد، در حالی که روند نزولی منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.


4 تراز تجاری منتشر شده توسط آمار ملی، تراز بین صادرات و واردات کالا است. این رویدادی است که مقداری نوسان برای GBP ایجاد می کند. اگر تقاضای ثابتی در ازای صادرات بریتانیا مشاهده شود، به رشد مثبت در تراز تجاری تبدیل خواهد شد و این باید برای پوند مثبت باشد.5 تولید صنعتی منتشر شده توسط آمار ملی، خروجی کارخانه ها و معادن بریتانیا را اندازه گیری می کند. تغییرات در تولید صنعتی به طور گسترده ای به عنوان شاخص اصلی قدرت در بخش تولید دنبال می شود. قرائت بالا برای GBP مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن پایین به عنوان نزولی در نظر گرفته می شود.


6 تولیدات تولیدی منتشر شده توسط آمار ملی، بازده تولید را اندازه گیری می کند. تولید تولیدی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت از قدرت فعالیت تولیدی بریتانیا که بر بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی کل تسلط دارد، قابل توجه است. قرائت بالا برای GBP مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.

7 تولید صنعتی توسط یورواستات منتشر می شود. حجم تولید صنایعی مانند کارخانه و تولید را نشان می دهد. روند صعودی تورمی در نظر گرفته می شود که ممکن است پیش بینی کند نرخ بهره افزایش یابد. معمولاً، اگر رشد تولید صنعتی بالا ظاهر شود، ممکن است یک احساسات مثبت (یا صعودی) برای یورو ایجاد کند، در حالی که تولید صنعتی پایین به عنوان یک احساسات منفی (یا نزولی) تلقی می شود.


8 شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان منتشر شده توسط دانشگاه میشیگان، نظرسنجی از اعتماد مصرف کننده شخصی به فعالیت های اقتصادی است. این تصویری نشان می دهد که آیا مصرف کنندگان مایل به خرج کردن هستند یا خیر. به طور کلی، خواندن بالا برای دلار آمریکا مثبت (یا صعودی) را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می‌شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn