تقویم اقتصادی جمعه 25 فروردین 1402 تقویم اقتصادی جمعه 25 فروردین 1402 تقویم اقتصادی جمعه 25 فروردین 1402

تقویم اقتصادی جمعه 25 فروردین 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 25 فروردین 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: شاخص خرده فروشی ایالات متحده در ساعت 16:00، تولیدات صنعتی فدرال رزرو در ساعت 16:45 و احساسات و انتظارات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ساعت 17:30.

  • پیش بینی می شود شاخص خرده فروشی ایالات متحده در ماه مارس 0.1% افزایش را در مقابل کاهش 0.4 درصدی ماه قبل تجربه کند.
    افزایش شاخص خرده فروشی به این معناست که مصرف کننده سطح هزینه های خود را افزایش داده است.
  • پیش بینی می شود شاخص تولیدات صنعتی فدرال رزرو در ماه مارس شاهد رشد 0.1 درصدی در مقابل بدون تغییر ماه فوریه باشد.
    قرائت بالاتر از انتظار شاخص تولیدات صنعتی Fed که بیانگر میزان واقعی تولید در یک دوره مشخص است نشانگر رشد فعالیت تولیدی اقتصاد و برای دلار سیگنال مثبت است.
  • انتظار می رود قرائت مقدماتی احساسات و انتظارات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ماه آوریل نسبت به مارس کاهش یافته و به ترتیب به 60.8 در مقابل 62.0 و 58.7 در مقابل 59.2 برسد.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn