تقویم اقتصادی جمعه 26 خرداد 1402 تقویم اقتصادی جمعه 26 خرداد 1402 تقویم اقتصادی جمعه 26 خرداد 1402

تقویم اقتصادی جمعه 26 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی جمعه 26 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: جلسه تصمیم گیری نرخ بهره بانک ژاپن در ساعت 06:00، شاخص تورم مصرف کننده حوزه یورو در ساعت 12:30 و سنتیمنت و انتظارات مصرف کننده دانشگاه میشیگان در ساعت 17:30.

 • بنا به پیش بینی بانک ژاپن سیاست تسهیل پولی خود را ادامه داده و نرخ بهره را در 0.1%- نگه خواهد داشت.
  علت تاکید ژاپن بر ادامه سیاست تسهیل پولی، مبارزه با رکود شدید موسوم به “دهه گمشده” در این کشور است.
 • بنا به پیش بینی CPI حوزه یورو ماه می خوانش نهایی، 0.0% و بدون تغییر نسبت به ماه قبل خواهد بود.
  پیش بینی برای core cpi حوزه یورو (که شامل اقلام منهای انرژی و مواد غذایی است) در ماه می خوانش نهایی، 0.2% افزایش نسبت به 1.0% ماه آوریل است.
 • پیش بینی می شود احساسات مصرف کننده ایالات متحده به گزارش دانشگاه میشیگان در ماه ژوئن (خوانش اولیه) به 56.6 در مقابل 59.2 ماه می کاهش یابد.
  پیش بینی برای انتظارات مصرف کننده در ماه ژوئن (قرائت اولیه) نیر کاهش و 53.1 در مقابل 55.4 ماه می است.
  احساسات مصرف کننده Umich برآورد مصرف کنندگان ایالات متحده از سطح نسبی شرایط اقتصادی فعلی و آینده را بیان می کند.
  انتظارات مصرف کننده دانشگاه میشیگان برآورد مصرف کنندگان آمریکایی از چشم انداز مالی و اقتصادی خود در 12 ماه آینده را بازتاب می دهد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • بانک ژاپن  سیاست پولی فوق العاده آسان خود را حفظ کرد و نرخ بهره را در 0.1%- نگه داشت. در پی این جلسه ین در برابر یورو به پایین ترین سطح 15 سال اخیر خود سقوط کرد و شاخص سهام Nikkei افزایش یافت.
 • شاخص CPI حوزه یورو در ماه می به شدت کاهش یافت و به 6.1% در مقابل 7.0% ماه آوریل رسید.
 • انتظارات تورمی مصرف کننده ایالات متحده به پایین ترین سطح 2 ساله اخیر کاهش یافت و به 3.3% در مقابل 4.2% ماه قبل رسید.
 • سنتیمنت مصرف کننده ایالات متحده در ماه می افزایش یافت و به 63.9 در مقابل 59.2 ماه قبل رسید که بالاترین عدد در چهار ماه گذشته است.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn