تقویم اقتصادی دوشنبه 10 بهمن 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 10 بهمن 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 10 بهمن 1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 10 بهمن 1401

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی دوشنبه 10 بهمن 1401

امروز دوشنبه رویداد تاثیرگذاری در تقویم اقتصادی نداریم و تنها GDP آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد حوزه یورو در ساعت 12:30 منتشر خواهد شد.
پیش بینی ها حاکی از افت 1.1- درصدی در مقابل %0.4 رشد دوره قبل است.

  • هفته پیش رو اما، هفته بانک های مرکزی است و سه بانک از بزرگترین بانک های مرکزی دنیا یعنی فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان در مورد افزایش نرخ بهره تصمیم گیری خواهند کرد.
    انتظار می رود با توجه به سرد شدن تورم، فدرال رزرو در جلسه چهارشنبه یک فوریه سرعت افزایش نرخ خود را کاهش دهد و به یک افزایش 25 واحدی بسنده کند.
    همچنین بازار به سخنرانی جروم پاول چشم خواهد دوخت تا نشانه ای از افزایش نرخ های آینده و یا زمان توقف آن بیاید.
  • از طرفی به نظر می رسد که افزایش 50 واحدی بانک مرکزی اروپا در جلسه روز سه شنبه با توجه با دور بودن نرخ تورم از هدف 2 درصدی ECB قطعی باشد اما، آنچه در پی خواهد آمد مبهم است.

کارشناسان معتقدند بانک مرکزی انگلستان نیز نرخ بهره را در این هفته 50 واحد پایه و در جلسه مارس 25 واحد پایه افزایش داده و آن را در مجموع به 4.25% خواهد رساند.
این هفته بازار به دنبال یافتن نشانه ای دال بر پایان چرخه افزایش نرخ از سمت بانک های مرکزی است.

  • این هفته همچنین ادامه فصل درامدها را داریم و آمازون، اپل، متا و هولدینگ آلفابت نتایج خود را گزارش می کنند و بعد از تطیلات طولانی سال نو قمری، بازگشایی چین را خواهیم داشت.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز

شاخص GDP آلمان در سه ماهه چهارم کاهش 0.2 درصدی را ثبت کرد که نگرانی های ورود آلمان به رکودی بزرگتر از پیش بینی ها را تشدید کرد.
هرچند که تا تورم همچنان بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپاست، بعید به نظر می رسد این نتایج بر افزایش نرخ ECB در جلسه این هفته تاثیری بگذارد.

از طرفی تورم اسپانیا با رشد سال به سال 5.8 درصدی در ژانویه که اولین افزایش در شش ماه گذشته محسوب می شود، منجر به افزایش یورو شد.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn