تقویم اقتصادی دوشنبه 10 مرداد 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 10 مرداد 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 10 مرداد 1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 10 مرداد 1401

1 تعطیلی بانک های استرالیا

2 تعطیلی بانک های سوئیس

3 تعطیلی بانک های کانادا

4 مجوزهای ساختمانی منتشر شده توسط آمار نیوزلند تعداد مجوزها برای پروژه های ساختمانی جدید را نشان می دهد. به عنوان یک شاخص پیشرو برای بازار مسکن محسوب می شود. هر چه تعداد مجوزها بیشتر باشد، برای NZD مثبت (یا صعودی) تر است، در حالی که خوانش پایین به عنوان منفی یا نزولی تلقی می شود.

5 Caixin China Manufacturing PMI که توسط Markit Economics منتشر شده است، بر اساس داده های گردآوری شده از پاسخ های ماهانه به پرسشنامه های ارسال شده برای مدیران خرید در بیش از 400 شرکت بخش تولید خصوصی است

. 6 خرده فروشی معیاری از تغییرات در فروش بخش خرده فروشی آلمان است. عملکرد بخش خرده فروشی را در کوتاه مدت نشان می دهد. درصد تغییرات منعکس کننده نرخ تغییرات چنین فروش هایی است. تغییرات به طور گسترده به عنوان شاخص هزینه های مصرف کننده دنبال می شود. رشد اقتصادی مثبت معمولاً برای یورو « صعودی » را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که نرخ پایین برای یورو منفی یا نزولی تلقی می‌شود.

7 شاخص مدیران خرید تولید که توسط مارکیت اکونومیکس منتشر شده است، شرایط کسب و کار در بخش تولید را نشان می دهد. از آنجایی که بخش تولید بر بخش بزرگی از کل تولید ناخالص داخلی تسلط دارد، PMI تولید شاخص مهمی از شرایط تجاری و وضعیت کلی اقتصادی در منطقه یورو است. معمولاً نتایج بالای 50 سیگنال برای یورو صعودی است، در حالی که نتیجه زیر 50 به عنوان نزولی در نظر گرفته می شود.

8 شاخص مدیران خرید نشانگر وضعیت اقتصادی در بخش تولید بریتانیا است. شایان ذکر است که بخش خدمات بریتانیا تأثیری مثبت یا منفی ندارد. معامله گران خواهان بالاترین خوانش ممکن هستند زیرا برای پوند انگلیس مثبت تلقی می شود. هر قرائت بالای 50 نشان دهنده انبساط است، در حالی که قرائت زیر 50 نشان دهنده انقباض است.

9 نرخ بیکاری منتشر شده توسط یورواستات، تعداد کارگران بیکار تقسیم بر کل نیروی کار غیرنظامی است. این یک شاخص پیشرو برای اقتصاد اروپا است. اگر نرخ افزایش یابد، نشان دهنده عدم گسترش در بازار لوبار اروپا است. در نتیجه، افزایش منجر به تضعیف اقتصاد اروپا می شود. به طور کلی، کاهش این رقم برای یورو مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که افزایش به صورت منفی (یا نزولی) دیده می شود.

10 شاخص تولید مؤسسه مدیریت عرضه شرایط کسب و کار در بخش تولید ایالات متحده را نشان می دهد که شاخص قابل توجهی از وضعیت کلی اقتصادی در ایالات متحده است. نتیجه بالای 50 برای دلار مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که نتیجه زیر 50 منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn