تقویم اقتصادی دوشنبه 13تیر ماه1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 13تیر ماه1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 13تیر ماه1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 13تیر ماه1401

1 تعطیلی بانک های آمریکا


2 مجوزهای ساختمانی منتشر شده توسط اداره آمار استرالیا، تعداد مجوزها برای پروژه های ساختمانی جدید را نشان می دهد. این به معنای حرکت سرمایه گذاری های شرکتی (توسعه اقتصادی استرالیا) است. تمایل دارد تا مقداری نوسان در AUD ایجاد کند. هر چه تعداد مجوزها بیشتر شود، AUD مثبت (یا صعودی) تر است.

3 تعادل بین صادرات و واردات کل کالاها و خدمات است. ارزش مثبت مازاد تجاری را نشان می دهد، در حالی که ارزش منفی نشان دهنده کسری تجاری است. این رویدادی است که مقداری نوسان برای یورو ایجاد می کند. اگر تقاضای ثابت در ازای صادرات آلمان مشاهده شود، به رشد مثبت در تراز تجاری تبدیل خواهد شد و این باید برای یورو مثبت باشد.

4 شاخص قیمت مصرف کننده که توسط اداره آمار فدرال سوئیس منتشر شده است، میانگین تغییرات قیمت را برای همه کالاها و خدمات خریداری شده توسط خانوارها برای مقاصد مصرف اندازه گیری می کند. شاخص بهای مصرف کننده شاخص اصلی برای اندازه گیری تورم و تغییرات در روند خرید است. قدرت خرید CHF توسط تورم به پایین کشیده می شود. خواندن بالا برای CHF مثبت است، در حالی که خواندن پایین منفی است.

5 نظرسنجی بیکاری منتشر شده توسط دولت اسپانیا تعداد کارگران بیکار اضافه شده در ماه گذشته را نشان می دهد. این یک شاخص پیشرو برای اقتصاد اسپانیا است. اگر عدد منفی باشد، نشان دهنده گسترش بازار کار است. افزایش این رقم برای یورو منفی (یا نزولی) و کاهش مثبت (یا صعودی) دیده می‌شود.

6 شاخص قیمت تولیدکننده منتشر شده توسط یورواستات، شاخصی است که تغییر قیمت های دریافتی توسط تولیدکنندگان داخلی کالاها را در تمام مراحل فرآوری (مواد خام، مواد واسطه ای و کالاهای نهایی) اندازه گیری می کند. به طور کلی، قرائت بالا برای یورو مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.

7 نظرسنجی چشم انداز کسب و کار منتشر شده توسط بانک مرکزی کانادا چشم انداز کسب و کار در کانادا را نشان می دهد. اعتماد کسب و کار امکان تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی را در مصاحبه کوتاه مدت با 100 مدیر کسب و کار فراهم می کند. دیدگاه خوشبینانه از آن مدیران برای CAD مثبت یا صعودی در نظر گرفته می شود، در حالی که دیدگاه بدبینانه منفی یا نزولی در نظر گرفته می شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn