تقویم اقتصادی دوشنبه 3 مرداد 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 3 مرداد 1401 تقویم اقتصادی دوشنبه 3 مرداد 1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 3 مرداد 1401

تقویم اقتصادی دوشنبه 3 مرداد 1401
تقویم اقتصادی دوشنبه 3 مرداد 1401

1- این رویداد تا زمانی که داده‌ها منتشر نشود، با محدوده تاریخ یا به‌عنوان «آزمایشی» فهرست می‌شود. داده ها نشان دهنده سرمایه گذاری سال تا به امروز در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است.

2 این شاخص احساس تجاری آلمان که توسط گروه CESifo منتشر شده است، به‌عنوان یک شاخص اولیه از شرایط فعلی و انتظارات تجاری در آلمان به دقت بررسی می‌شود. این موسسه بیش از 7000 شرکت را در مورد ارزیابی آنها از وضعیت کسب و کار و برنامه ریزی کوتاه مدت آنها بررسی می کند. رشد اقتصادی مثبت، حرکات صعودی یورو را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که نرخ پایین آن منفی (یا نزولی) تلقی می‌شود.

3 به‌عنوان یک شاخص اولیه از شرایط فعلی و انتظارات تجاری برای شش ماه آینده، که در آن شرکت‌ها چشم‌انداز آینده را بهتر، یکسان یا بدتر ارزیابی می‌کنند، از نزدیک بررسی می‌شود. دیدگاه خوش بینانه از آن 7000 رهبر تجاری و مدیران ارشد برای یورو مثبت یا صعودی در نظر گرفته می شود، در حالی که دیدگاه بدبینانه منفی یا نزولی در نظر گرفته می شود.

4 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و تغییرات در انتظارات آنها می‌تواند سیگنال اولیه فعالیت‌های اقتصادی آینده مانند هزینه‌کردن، استخدام و سرمایه‌گذاری باشد.

5 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و تغییرات در احساسات آنها می‌تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت‌های اقتصادی آینده مانند هزینه، استخدام و سرمایه‌گذاری باشد. نظرسنجی از حدود 3000 کسب‌وکار که از پاسخ‌دهندگان می‌خواهد تا سطح نسبی شرایط فعلی کسب‌وکار و انتظارات را برای 3 ماه آینده ارزیابی کنند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn