تقویم اقتصادی سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401 تقویم اقتصادی سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401 تقویم اقتصادی سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401

تقویم اقتصادی سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401

1 این یک رکورد مفصل از آخرین جلسه هیئت مدیره بانک رزرو استرالیا است که بینش عمیقی در مورد شرایط اقتصادی ارائه می دهد که بر تصمیم آنها در مورد تعیین نرخ بهره تأثیر گذاشته است.

2 این اولین نشانه از وضعیت اشتغال است که یک ماه زودتر از نرخ بیکاری منتشر ش
اگرچه به طور کلی به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصادی است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد. بیکاری نیز یکی از ملاحظات اصلی برای کسانی است که سیاست پولی کشور را هدایت می کنند.

3 اگرچه به طور کلی به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصادی است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد. بیکاری نیز یکی از ملاحظات اصلی برای کسانی است که سیاست پولی کشور را هدایت می کنند.

4 این گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است.

5 اعضای فدرال رزرو در مورد محل تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور رای می دهند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

6 این معیار اولیه هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهد.

7 فروش خودرو حدود 20 درصد از خرده فروشی ها را تشکیل می دهد، اما آنها تمایل دارند بسیار نوسان داشته باشند و روند اصلی را مخدوش کنند. بنابراین تصور می‌شود که داده‌های اصلی معیار بهتری برای روند هزینه‌ها باشد.

8 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – تولید به سرعت به فراز و نشیب های چرخه تجاری واکنش نشان می دهد و با شرایط مصرف کننده مانند سطح اشتغال و درآمد مرتبط است.

9 او به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا، که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش یورو تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

10 او به عنوان رئیس بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پول کشور تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn