تقویم اقتصادی سه شنبه 03 مرداد 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 03 مرداد 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 03 مرداد 1402

تقویم اقتصادی سه شنبه 03 مرداد 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 03 مرداد 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: شاخص فضای کسب و کار Ifo آلمان در ساعت 12:00 و شاخص اعتماد مصرف کننده هیات کنفرانس ایالات متحده در ساعت 17:30.

  • موسسه ifo که شاخص فضای کسب و کار آلمان را گزارش می کند داده ها را از بیش از 700 شرکت و کسب و کار دریافت کرده و از آنها می خواهد که وضعیت فعلی و انتظاراتشان از وضعیت برای شش ماه آینده را اعلام کنند.
    پیش بینی برای شاخص فضای کسب و کار ifo برای ماه جولای افزایش به 90.0 در مقابل 88.5 ماه ژوئن است.
  • شاخص اعتماد مصرف کننده -که بر اساس نظرسنجی ماهانه از بیش از 3000 خانوار گزارش می شود- شاخصی است برای سنجش میزان اعتماد مصرف کننده به ثبات اقتصادی کشور.
    پیش بینی می شود شاخص اعتماد مصرف کننده CB در ماه جولای کاهش یافته و به 106.0 در مقابل 109.7 ماه ژوئن برسد.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn