تقویم اقتصادی سه شنبه 09 اسفند 1401 تقویم اقتصادی سه شنبه 09 اسفند 1401 تقویم اقتصادی سه شنبه 09 اسفند 1401

تقویم اقتصادی سه شنبه 09 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 09 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: آمار خرده فروشی ژاپن در ساعت 03:20، آمار خرده فروشی استرالیا در ساعت 04:00، GDP ژانویه کانادا در ساعت 17:00، بارومتر اقتصادی شیکاگو در ساعت 18:15 و شاخص احساسات مصرف کننده ایالات متحده در ساعت 18:30.

 • طبق پیش بینی آمار خرده فروشی ماه ژانویه ژاپن برابر %0.2- در مقابل رشد 1.1 درصدی ماه قبل خواهد بود. خرده فروشی در ژاپن بی ثبات و فصلی و شاخصی مهم برای کل اقتصاد است.
 • خرده فروشی دسامبر استرالیا پس از 11 ماه افزایش متوالی، شاهد یک کاهش چشمگیر بود و به %3.9- رسید که ناشی از تورم مصرف کننده بود.
  پیش بینی می شود آمار خرده فروشی برای ماه ژانویه 0.2% کاهش یابد  (%0.2-) هر چند که نسبت به ماه قبل افزایش را تجربه خواهد کرد.
 • پیش بینی می شود که تولید ناخالص داخلی ماهانه کانادا نسبت به ماه قبل کاهش یافته و به 0.0% در مقابل 0.1% ماه قبل برسد.
  برای GDP دوره ای نیز کاهش پیش بینی می شود: %0.2- در مقابل %0.7 دوره قبل 

اما مهمترین رویدادهای امروز مربوط به داده های ایالات متحده است.

 • پیش بینی می شود که فشارسنج اقتصادی شیکاگو (pmi شیکاگو) اندکی افزایش یافته، به 44.6 در مقابل 44.3 برسد ولی همچنان در مرحله انقباض باقی بماند.
 • داده های اعتماد مصرف کننده ی امروز، برای بسیاری از تحلیلگران جالب توجه است چرا که دیدی از چشم انداز اقتصادی و انتظارات تورمی خانوارهای آمریکایی ارائه می کند.
  طبق پیش بینی، شاخص افزایش را تجربه کرده و به 107.7 در مقابل 107.1 ژانویه خواهد رسید.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • بر خلاف پیش بینی ها، اعتماد مصرف کننده ایالات متحده در ماه فوریه کاهش یافت و به 102.9 در مقابل 106 ماه ژانویه رسید.
  این کاهش نشان دهنده نگرانی مصرف کننده از افزایش قیمت ها و چشم انداز کوتاه مدت بازار کار است.
 • فشارسنج اقتصادی شیکاگو نیز برخلاف انتظارات کاهش یافت و به 43.6 در مقابل 44.3 ماه قبل رسید که نشان دهنده کاهش فعالیت های صنعتی و کارخانه ای در ایالات متحده است.
 • انتشار داده ها و افزایش نگرانی از بالا ماندن نرخ بهره برای مدت طولانی تر، منجر به کاهش وال استریت شد.
 • خرده فروشی استرالیا در ژانویه %1.9 در مقابل %4.0- ماه قبل افزایش یافت. در اشل سالانه فروش %7.5 افزایش یافت که تا حدی ناشی از افزایش قیمت ها بود.
  مصرف کننده منعطف یک عامل کلیدی در اعتماد سیاست گذاران به بالا نگهداشتن نرخ بهره است.
 • gdp کانادا در سه ماهه چهارم %0.0 در مقابل %0.6 دوره قبل بود.
  از طرفی رشد تولید ناخالص داخلی ماهانه نیز کاهش یافت و به %0.1- در مقابل %0.1 ماه قبل رسید.
  این نتایج از تصمیم BoC برای توقف چرخه افزایش نرخ در نشست بعدی حمایت می کند.
 • خرده فروشی ژاپن بیشترین سرعت رشد در نزدیک به دو سال گذشته را تجربه کرد و به %1.9 افزایش در مقابل %1.1 ماه قبل رسید.
  در اشل سالانه نیز %6.3 افزایش در مقابل %3.8 ثبت شد.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn