تقویم اقتصادی سه شنبه 16 خرداد 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 16 خرداد 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 16 خرداد 1402

تقویم اقتصادی سه شنبه 16 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 16 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: جلسه تصمیم گیری نرخ بهره رزرو بانک استرالیا در ساعت 08:00، سفارشات کارخانه ای آلمان در ساعت 09:30، خرده فروشی حوزه یورو در ساعت 12:30 و شاخص Ivey PMI کانادا در ساعت 17:30.

 • بنا به پیش بینی اقتصاددانان رویترز، RBA نرخ بهره را علیرغم تورم بالاتر از هدف در 3.85% ثابت نگه خواهد داشت. اگرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند که چرخه افزایش نرخ به پایان نرسیده و در جلسات بعدی شاهد افزایش های بیشتر خواهیم بود.
 • پیش بینی می شود سفارشات کارخانه ای آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد حوزه بورو در ماه آوریل 0.3% کاهش را در مقابل 10.7% کاهش ماه مارس ثبت کند.
  پیش بینی برای سفارشات کارخانه ای در اشل سالانه نیز کاهش 8.4 درصدی در مقابل 11.0% کاهش ماه مارس است.
 • پیش بینی برای خرده فروشی حوزه یورو در ماه آوریل، افزایش 0.1 درصدی در مقابل 1.2% کاهش ماه مارس است.
  در اشل سالانه نیز انتظار می رود شرایط بهتر شده و شاهد کاهش 1.8 درصدی در مقابل 3.8% کاهش ماه مارس باشیم.
 • پیش بینی می شود شاخص مدیران خرید کانادا به گزارش بیزینس اسکول Ivey در ماه می کاهش یافته و به 54.2 در مقابل 56.8 ماه آوریل برسد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • بر خلاف انتظارات، امروز RBA نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش داد و به 4.1% رساند و در عین حال، نسبت به افزایش های بعدی برای مقابله با تورم هشدار داد. در پی این اقدام اوزی پرواز کرد.
 • خرده فروشی حوزه یورو بدون تغییر نسبت به ماه قبل باقی ماند و در اشل سالانه، کاهش 2.6 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرد.
 • سفارشات کارخانه ای آلمان در ماه آوریل 0.4% کاهش یافت که از پیش بینی 0.3 درصدی کمتر بود.
 • شاخص Ivey PMI کانادا در ماه می بیش از انتظار کارشناسان کاهش یافت و به 53.5 در مقابل 54.2 مورد انتظار و 56.8 ماه قبل رسید.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn