تقویم اقتصادی سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 تقویم اقتصادی سه شنبه 26 اردیبهشت 1402

تقویم اقتصادی سه شنبه 26 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 26 اردیبهشت 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: خرده فروشی و تولیدات صنعتی چین در ساعت 05:30، تغییر تعداد مدعیان بیکاری ماه آوریل بریتانیا در ساعت 09:30، تغییرات اشتغال اتحادیه اروپا در ساعت 12:30، شاخص GDP اتحادیه اروپا در ساعت 12:30، شاخص cpi و core cpi کانادا در ساعت 16:00، خرده فروشی ایالات متحده در ساعت 16:00 و تولیدات صنعتی فدرال رزرو در ساعت 16:45.

 • پیش بینی می شود خرده فروشی چین در ماه می به صورت سالانه شاهد رشد 7.0 درصدی باشد که از 10.6% ماه قبل کمتر است.
 • همچنین پیش بینی برای تولیدات صنعتی چین ماه می در اشل سالانه کاهش و 2.6% در مقابل 3.9% قرائت قبلی است.
 • پیش بینی می شود تغییرات مدعیان بیکاری بریتانیا در ماه آوریل 10800 مورد کاهش در مقابل 28200 مورد افزایش ماه می باشد.
 • پیش بینی می شود تغییرات مشاغل حوزه یورو در سه ماهه اول سال 2023 بدون تغییر نسبت به دوره قبل و 0.3% باشد. پیش بینی برای تغییرات مشاغل در اشل سالانه کاهش و 0.4% در مقابل 1.5% قبلی است.
 • بنا به پیش بینی تغییر شاخص تولید ناخالص داخلی gdp حوزه یورو در سه ماهه اول 2023 بدون تغییر نسبت به دوره قبل و 0.3% است.
 • پیش بینی می شود تورم مصرف کننده کانادا در ماه می 0.9% افزایش را نسبت به 0.5% ماه آوریل ثبت کند.
  پیش بینی برای تورم مصرف کننده خالص نیز افزایش نسبت به ماه قبل و 0.7% در مقابل 0.6% آوریل است.
 • بنا به پیش بینی خرده فروشی ایالات متحده در ماه می 0.1% افزایش را در مقابل کاهش 0.1 درصدی آوریل تجربه خواهد کرد.
  پیش بینی برای خرده فروشی خالص نیز افزایش 0.1 درصدی در مقابل 0.8% کاهش ماه آوریل است.
 • بنا به پیش بینی تولیدات صنعتی فدرال رزرو ایالات متحده در ماه می، بدون تغییر نسبت به ماه قبل در مقابل افزایش 0.4 درصدی ماه آوریل خواهد بود.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • تورم مصرف کننده کانادا در ماه آوریل به طور غیرمنتظره ای و به اندازه 4.4% افزایش یافت. این اولین افزایش سالانه در ده ماه اخیر است و باعث افزایش فشارها بر بانک کانادا برای افزایش مجدد نرخ بهره و ادامه چرخه افزایش نرخ خواهد شد.
 • تعداد مدعیان بیکاری بریتانیا در ماه آوریل به 46700 مورد افزایش یافت که از پیش بینی و قرائت قبلی بسیار بیشتر بود. افزایش تعداد مدعیان بیکاری از شدت نگرانی های تورمی بانک انگلستان کاست.
 • شاخص تولید ناخالص داخلی حوزه یورو در سه ماهه اول 2023 افزایش 0.1 درصدی را تجربه کرد.
 • تغییرات مشاغل حوزه یورو در سه ماهه اول بیشتر از حد انتظار  و 0.6% در مقابل 0.3% دوره قبل افزایش یافت. تغییرات سالانه نیز 1.7% و بیشتر از پیش بینی و قرائت 1.5% قبلی است.
 • خرده فروشی ایالات متحده در ماه آوریل کمتر از حد انتظار و 0.4% افزایش یافت. داده های ماه مارس نیز 0.7% به اندازه 0.6% قرائت اولیه بازنگری شد. این افزایش ناشی از افزایش فروش خودروسازان در ماه آوریل بود.
 • تولیدات کارخانه ای ایالات متحده در ماه آوریل به لطف افزایش تولید وسایل نقلیه موتوری 0.5% و در اشل سالانه 0.2% افزایش یافت.
 • تولیدات صنعتی چین در ماه آوریل کمتر از انتظار رشد کرد و نشان داد که بهبود پساکرونا زمان بیشتری خواهد برد. تولیدات صنعتی ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.6% رشد کرد که از پیش بینی 10.9% کمتر اما از قرائت قبلی 3.9% در ماه مارس بیشتر بود.
 • خرده فروشی چین در ماه آوریل 18.4% افزایش یافت که از 10.6% ماه مارس بیشتر بود.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn