تقویم اقتصادی پنج شنبه 11 خرداد 1402 تقویم اقتصادی پنج شنبه 11 خرداد 1402 تقویم اقتصادی پنج شنبه 11 خرداد 1402

تقویم اقتصادی پنج شنبه 11 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی پنج شنبه 11 خرداد 1402

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: PMI کایکسین چین در ساعت 05:15، pmi تولیدی حوزه یورو در ساعت 11:30، pmi تولیدی بریتانیا در ساعت 12:00، تورم cpi و core cpi حوزه یورو در ساعت 12:30، تغییر اشتغال غیرکشاورزی ADP در ساعت 15:45، تغییر مدعیان هفتگی بیکاری ایالات متحده در ساعت 16:00، شاخص های pmi تولیدی ایالات متحده به گزارش S&P Global در ساعت 17:15 و به گزارش ISM در ساعت 17:30.

 • پیش بینی می شود pmi تولیدی چین در ماه می به 49.7 در مقابل 49.5 در ماه آوریل افزایش یابد.
 • پیش بینی برای قرائت نهایی pmi تولیدی حوزه یورو در ماه می 44.6 است که از 45.8 ماه آوریل کمتر است.
 • پیش بینی برای pmi تولیدی بریتانیا در ماه می قرائت نهایی 46.9 در مقابل 47.8 ماه آوریل است.
 • پیش بینی برای تورم مصرف کننده حوزه یورو در ماه می، 0.6% افزایش در مقابل افزایش مشابه در ماه قبل است.
  پیش بینی برای تورم مصرف کننده خالص Core cpi حوزه یورو در ماه می 0.8% افزایش در مقابل 1.0% افزایش ماه آوریل است.
 • پیش بینی برای تغییرات اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده به گزارش ADP در ماه می 22 هزار مورد کاهش در مقابل 296 هزار افزایش ماه آوریل است. دیروز چهارشنبه فرصت های شغلی JOLTS افزایش یافت که بر فشردگی بازار کار دلالت دارد و می تواند مهر تاییدی بر روند افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باشد.
 • پیش بینی می شود تعداد مدعیان بیکاری هفتگی ایالات متحده در هفته منتهی به 27 می افزایش یافته و به 236 هزار مورد در مقابل 229 هزار مورد هفته قبل از آن برسد.
 • پیش بینی برای pmi تولیدی ایالات متحده به گزارش S&P Global  در ماه می قرائت نهایی 48.5 در مقابل 50.2 ماه قبل است.
 • پیش بینی می شود pmi تولیدی ایالات متحده به گزارش ism در ماه می کاهش یافته و به 46.7 در مقابل 47.1 ماه آوریل برسد.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • حقوق و دستمزد غیر کشاورزی ایالات متحده به گزارش ADP در ماه می  278 هزار مورد افزایش یافت که از انتظارات بیشتر اما، از ماه قبل کمتر بود. آمار بیش از انتظار نشانه ایست بر تداوم قدرت بازار کار علیرغم افزایش نرخ بهره.

 • از طرفی، تعداد مدعیان بیکاری هفتگی ایالات متحده در هفته منتهی به 27 می 2000 مورد افزایش یافت و به 232 هزار مورد رسید که از پیش بینی کمتر است و بر تداوم انقباض بازار کار دلالت می کند. فشردگی بازار کار می تواند به فدرال رزرو مجوز بالا نگهداشتن نرخ ها را برای مدت طولانی تری بدهد.

 • pmi تولیدی ایالات متحده به گزارش ISM در ماه می باز هم کاهش یافت و به 46.9 در مقابل 47.1 ماه آوریل رسید. این هفتمین ماه متوالی است که pmi زیر 50 باقی مانده است.

 • تورم مصرف کننده حوزه یورو در ماه می بیش از حد انتظار کاهش یافت و به 6.1% در مقابل 7.0% ماه آوریل رسید. پس از انتشار داده ها، خانم لاگارد اعلام کرد که تورم هنوز بسیار بالاست و متعهد شد که مبارزه با تورم تا رسیدن به هدف 2 درصدی ادامه خواهد داشت. در پی اظهارات لاگارد، کاهش یورو متوقف و قیمت آن تثبیت شد.

 • با کاهش تقاضا علیرغم کاهش قیمت توسط تولیدکنندگان، pmi تولیدی حوزه یورو در ماه می باز هم کاهش یافت و به 44.8 در مقابل 45.8 (بازنگری شده) ماه آوریل رسید.

 • pmi تولیدی بریتانیا در ماه می برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و به 47.1 در مقابل 47.8 ماه آوریل رسید.

 • pmi تولیدی چین در ماه می به 50.9 در مقابل 49.5 ماه آوریل افزایش یافت که از پیش بینی بیشتر بود و در محدوده رشد (بالای 50) قرار گرفت.
Instagram Facebook Twitter LinkedIn