تقویم اقتصادی پنج شنبه 20 مرداد ماه 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 20 مرداد ماه 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 20 مرداد ماه 1401

تقویم اقتصادی پنج شنبه 20 مرداد ماه 1401

تقویم اقتصادی پنج شنبه 20 مرداد ماه 1401

1 تعطیلی بانک های ژاپن

2 نظرسنجی موجودی قیمت مسکن RICS که توسط موسسه سلطنتی نقشه برداران خبره منتشر شده است، هزینه های مسکن در بریتانیا را نشان می دهد. این نشان دهنده قدرت بازار مسکن انگلستان است که می تواند به عنوان یک کل اقتصاد در نظر گرفته شود، زیرا بازار مسکن به چرخه تجاری حساس است. قرائت بالا برای GBP مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.


3 شاخص قیمت تولیدکننده منتشر شده توسط اداره آمار کار، وزارت کار، میانگین تغییرات قیمت ها را در بازارهای اولیه ایالات متحده توسط تولیدکنندگان کالا در تمام ایالت های فرآوری اندازه گیری می کند. تغییرات در PPI به طور گسترده به عنوان شاخصی از تورم کالاها دنبال می شود. به طور کلی، قرائت بالا برای USD مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.


4 شاخص قیمت تولیدکننده بر اساس غذا و انرژی منتشر شده توسط اداره آمار کار، وزارت کار، میانگین تغییرات قیمت ها را در بازارهای اولیه ایالات متحده توسط تولیدکنندگان کالاها در همه ایالت های فرآوری اندازه گیری می کند. آن دسته از محصولات فرار مانند غذا و انرژی برای محاسبه دقیق حذف می شوند. به طور کلی، قرائت بالا برای USD مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.

5 این اندیکاتور میانگین تعداد چهار نسخه آخر مطالبات اولیه بیکاری را که هر پنجشنبه منتشر می شود، اندازه گیری می کند. این توسط وزارت کار ایالات متحده به عنوان معیاری برای تعداد افرادی که برای اولین بار برای بیمه بیکاری دولتی درخواست داده اند منتشر شده است. معیاری از قدرت در بازار کار ارائه می دهد. روند افزایشی در این تعداد نشان دهنده ضعف در این بازار است که بر قدرت و جهت گیری اقتصاد ایالات متحده تأثیر می گذارد. به طور کلی، یک روند کاهشی باید برای دلار مثبت یا صعودی در نظر گرفته شود.

6 در تقویم نمایش داده شده است متوسط ​​بازده اوراق قرضه حراج شده توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده است. اوراق خزانه هر شش ماه یکبار سود پرداخت می کند و در 30 سال سررسید می شود. بازده اوراق نشان دهنده بازدهی است که سرمایه گذار با نگه داشتن اوراق تا سررسید دریافت می کند. سرمایه گذاران نوسانات بازدهی را زیر نظر دارند و میانگین نرخ در حراج را با نرخ حراج های قبلی همان اوراق به عنوان شاخصی از وضعیت بدهی دولت مقایسه می کنند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn