تقویم اقتصادی پنج شنبه 23 تیر ماه 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 23 تیر ماه 1401 تقویم اقتصادی پنج شنبه 23 تیر ماه 1401

تقویم اقتصادی پنج شنبه 23 تیر ماه 1401

تقویم اقتصادی پنج شنبه 23 تیر ماه 1401
تقویم اقتصادی پنج شنبه 23 تیر ماه 1401

1 تعطیلی بانک های فرانسه

2 تغییر استخدام منتشر شده توسط اداره آمار استرالیا معیاری برای تغییر تعداد افراد شاغل در استرالیا است. به طور کلی، افزایش این شاخص پیامدهای مثبتی برای مخارج مصرف کننده دارد که باعث تحریک رشد اقتصادی می شود. بنابراین، قرائت بالا به عنوان مثبت (یا صعودی) برای AUD، در حالی که قرائت پایین به عنوان منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.

3 انتشار نرخ بیکاری توسط اداره آمار استرالیا، تعداد کارگران بیکار تقسیم بر کل نیروی کار غیرنظامی است. اگر نرخ افزایش یابد، نشان دهنده عدم توسعه در بازار کار استرالیا است. در نتیجه، افزایش منجر به تضعیف اقتصاد استرالیا می شود. کاهش این رقم برای AUD مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که افزایش به صورت منفی (یا نزولی) دیده می شود.

4 تولید صنعتی منتشر شده توسط وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت، خروجی کارخانه ها و معادن ژاپن را اندازه گیری می کند. تغییرات در تولید صنعتی به طور گسترده ای به عنوان شاخص اصلی قدرت در بخش تولید دنبال می شود. خواندن بالا برای ین صعودی در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن پایین به عنوان نزولی در نظر گرفته می شود.

5 قیمت های تولید کننده و وارداتی شاخصی از تورم قیمت مصرف کننده است که توسط اداره آمار فدرال ارائه می شود. هرچه قیمت تمام شده کالاهای وارداتی بیشتر باشد، تأثیر آن بر تورم قوی‌تر خواهد بود. فشار تورمی بالا ممکن است افزایش نرخ بهره توسط بانم مرکزی سوئیس را پیش بینی کند. به طور کلی، خوانش بالا باید برای CHF مثبت یا صعودی در نظر گرفته شود.

6 شاخص قیمت تولیدکننده منتشر شده توسط اداره آمار کار، وزارت کار، میانگین تغییرات قیمت ها را در بازارهای اولیه ایالات متحده توسط تولیدکنندگان کالا در تمام ایالت های فرآوری اندازه گیری می کند. تغییرات در PPI به طور گسترده به عنوان شاخصی از تورم کالاها دنبال می شود. به طور کلی، قرائت بالا برای USD مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.

7 شاخص قیمت تولیدکننده بر اساس مواد غذایی و انرژی منتشر شده توسط اداره آمار کار، وزارت کار، میانگین تغییرات قیمت ها را در بازارهای اولیه ایالات متحده توسط تولیدکنندگان کالا در همه ایالت های فرآوری اندازه گیری می کند. آن دسته از محصولات فرار مانند غذا و انرژی برای محاسبه دقیق حذف می شوند. به طور کلی، قرائت بالا برای USD مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن پایین به عنوان منفی (یا نزولی) در نظر گرفته می شود.

8 هر پنجشنبه، وزارت کار ایالات متحده تعداد مطالبات اولیه هفته قبل برای مزایای بیکاری در ایالات متحده را منتشر می کند. از آنجایی که این قرائت می تواند بسیار نوسان باشد، سرمایه گذاران ممکن است توجه بیشتری به میانگین چهار هفته ای داشته باشند. روند نزولی به عنوان نشانه ای از بهبود بازار کار تلقی می شود و می تواند تأثیر مثبتی بر عملکرد دلار در برابر رقبای خود داشته باشد و بالعکس.

9 اعضای فدرال رزرو در مورد محل تعیین نرخ های بهره کلیدی کشور رای می دهند و مشارکت عمومی آنها اغلب برای حذف سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn