تقویم اقتصادی 10تیر ماه 1401 تقویم اقتصادی 10تیر ماه 1401 تقویم اقتصادی 10تیر ماه 1401

تقویم اقتصادی 10تیر ماه 1401

تقویم اقتصادی

1 تعطیلی بانک های کانادا

2 شاخص قیمت مصرف کننده توکیو منتشر شده توسط اداره آمار، معیاری از تغییرات قیمت است که با مقایسه قیمت های خرده فروشی یک سبد خرید نماینده کالا و خدمات، به استثنای مواد غذایی تازه، به دست می آید. این شاخص تورم توکیو را نشان می دهد. قدرت خرید ین توسط تورم کاهش می یابد. به طور کلی بالا بودن این شاخص برای ین مثبت تلقی می شود.

3 نرخ بیکاری که توسط وزارت بهداشت، کار و رفاه و توسط اداره آمار ژاپن منتشر شده است، معیاری از درصد بیکاران در ژاپن است. درصد بالا نشان دهنده ضعف در بازار کار است که بر قدرت و جهت گیری اقتصاد ژاپن تأثیر می گذارد. بنابراین، درصد پایینی باید به عنوان مثبت یا صعودی برای ین در نظر گرفته شود.

4 شاخص تولید بزرگ تانکان منتشر شده توسط بانک مرکزی ژاپن، شرایط کلی کسب و کار شرکت های بزرگ تولیدی در ژاپن را نشان می دهد. این نشانگر اقتصاد ژاپن است زیرا ژاپن به شدت به صنعت تولیدی متکی است که منجر به رشد اقتصاد صادرات محور می شود.

5 این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب‌وکارها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می‌دهند و مدیران خرید آنها شاید جدیدترین و مرتبط‌ترین بینش را در مورد دیدگاه شرکت از اقتصاد دارند.

6 شاخص مدیران خرید تولید که توسط اقتصاد مارکیت منتشر شده است، شرایط کسب و کار در بخش تولید را نشان می دهد. از آنجایی که بخش تولید بر بخش بزرگی از کل تولید ناخالص داخلی تسلط دارد، تولید یک شاخص مهم از شرایط کسب و کار و شرایط کلی اقتصادی در آلمان است. به طور معمول، نتایج بالای 50 سیگنال صعودی را برای یورو نشان میدهد، در حالی که نتیجه زیر 50 به عنوان سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

7 معیاری برای تغییرات قیمت با مقایسه بین قیمت های خرده فروشی یک سبد خرید نماینده کالا و خدمات است. قدرت خرید یورو توسط تورم کاهش می یابد. شاخص بهای مصرف کننده یک شاخص کلیدی برای اندازه گیری تورم و تغییرات در روند خرید است. اعداد بالا برای یورو مثبت (یا صعودی) در نظر گرفته می شود، در حالی که اعداد پایین به عنوان منفی در نظر گرفته می شود.

8 قیمت های مصرف کننده اکثریت تورم کلی را تشکیل می دهند. تورم برای ارزش گذاری ارز مهم است زیرا افزایش قیمت ها باعث می شود بانک مرکزی به دلیل احترام به دستور مهار تورم، نرخ های بهره را افزایش دهد.

9 شاخص مدیران بخش تولید ایالات متحده در ماه ژوئن رشد کندتری را نشان می دهد. مولفه تورم بحرانی است و انتظارات پایین ممکن است منجر به شگفتی صعودی شود. ریسک گریزی در آستانه آخر هفته می تواند قدرت دلار را تشدید کند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn