مذاکره کنندگان ایرانی با مورا ملاقات کردند مذاکره کنندگان ایرانی با مورا ملاقات کردند مذاکره کنندگان ایرانی با مورا ملاقات کردند

مذاکره کنندگان ایرانی با مورا ملاقات کردند

علی باقری کنی در راس هیات مذاکره کننده هسته ای ایران جمعه شب با انریکه مورا هماهنگ کننده برجام اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد.

مورا اواخر امشب مهلت 72 ساعته بلومبرگ برای مذاکرات را به عنوان اخبار نادرست رد کرد و نسبت به پایان مذاکرات ابراز خوش بینی کرد.

هیأت مذاکره کننده ایران به ریاست علی باقری برای مذاکره برای لغو تحریم ها وارد شهر وین پایتخت اتریش شد.

یک دیپلمات ایرانی به خبرنگار ایرنا در وین گفت: پایداری توافق به ماهیت متعادل آن و قطعیت در مقابل قطعیت بستگی دارد. ادعاهای NPT که برای افزایش فشار سیاسی ایجاد شده بود، ادامه یافته و انگیزه سیاسی دارد. 

وی افزود: نباید آنها را بهانه ای برای ایرادگیری بی پایان علیه ایران کرد.

وی با تمرکز بر فضای مذاکرات در وین، گفت: ساعت ها در وین حساس است و باید هرچه زودتر به یقین ایران دست یافت.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn