شناخت الگو حرکت سنجیده صعودی و نزولی شناخت الگو حرکت سنجیده صعودی و نزولی شناخت الگو حرکت سنجیده صعودی و نزولی

شناخت الگو حرکت سنجیده صعودی و نزولی

الگو حرکت سنجیده

در ابتدا به الگو حرکت سنجیده از نوع صعودی می پردازیم. الگو حرکت سنجیده یک الگوی سه قسمتی که با آرایش برگشتی شروع و با آرایش ادامه دهنده پایان می پذیرد. الگوی حرکت سنجیده صعودی با برگشت صعودی شروع و با تصحیح یا تحکیم ادامه و با ادامه دهنده ی صعودی دیگر خاتمه می یابد. از آن جایی که الگو حرکت سنجیده تا پیش از وقوع تصحیح یا تحکیم قابل شناسایی نیست، الگوی ادامه دهنده پنداشته می شود. الگو معمولاً بلندمدت بوده و طی چندین روز یا هفته بسته به تایم فریم معاملاتی شما شکل می گیرد. این الگو با حرکتی صعودی تحت عنوان قسمت اول شروع شده و بعد از دوره تحکیم به عنوان قسمت دوم شناسایی و هدف پیشبینی حرکت صعودی بعدی در قالب قسمت سوم می باشد.

فهرست مطالب

بررسی عناصر و گام های حرکتی الگو حرکت سنجیده

• روند قبلی: برای این که مرحله ی اول صعود الگو برگشتی تلقی گردد، باید در بازار و یک دارایی مالی، روند قبلی نزولی و واضح شکل گرفته باشد. از آن جایی که حرکت سنجیده صعودی به عنوان قسمتی از یک حرکت صعودی بزرگتر تلقی می گردد، اندازه و شدت روند کاهشی قبلی میتواند متغیر باشد.
• اولین لگ صعود برگشتی: صعود ابتدایی غالباً نزدیک به کف و از کاهش قبلی تشکیل می گردد. این لگ صعودی بسته به شرایط فریم معاملاتی شما از چند روز تا چند هفته ادامه می یابد. در مواقعی یک الگوی برگشتی بین روند قبلی و فاز اولیه صعودی شکل می گیرد. در مواقع دیگر فاز اولیه حرکت با تشکیل کف قیمت یا شکست یک مقاومت شروع می شود. فاز اولیه صعودی معمولاً با یک سری سقف ها و کف های هارمونی و منظم در قالب یک کانال صعودی شکل می گیرد. البته هر چند که صعودهای منظم تر بر صعودهای بی نظم تر برتری دارند ولی احتمال شکل گیری صعودهای بی نظم تر بیشتر خواهد بود.
• گام دوم، دوره تحکیم: بعد از پایان گام صعود اولیه احتمال ورود به مرحله تحکیم یا اصلاح بالاست. در دوره تحکیم معمولاً الگوهای همانند مستطیل یا مثلث کاهشی تشگیل می شود. در تصحیح معمولاً ۳۳ درصد تا ۶۷ درصد از فاز اولیه صعودی اصلاح و احتمال تشکیل الگوهای پرچم با شیب منفی یا کنج کاهشی وجود دارد. غالباً هر چند صعود اولیه اندازه بزرگتر باشد، تصحیح نیز بیشتر می گردد.
• گام سوم صعود: جهت برآورد اندازه ای گام سوم صعودی که یک دارایی بعد از تحکیم یا اصلاح طی می کند، از اندازه گام صعودی اولیه استفاده می گردد. برخی از فعالین بازار ترجیح می دهند از روش تفاوت مطلق قیمتی استفاده کنند. گروهی دیگر اندازه ها را بر اساس مقیاس لگاریتمی استفاده می کنند.

با ذکر یک نمونه این موضوع را توضیح دهم. تصور کنید که مطابق شکل زیر، فاز اولیه صعودی از ۳۰ تا ۵۰ دلار حرکت کند و بعد از اصلاح قیمت به ۴۰ S رسید. در این حالت صعود اولیه یعنی ۲۰ دلار را به انتهای فاز اصلاح ۴۰ دلار می افزایم که تارگت صعود دوم یعنی 60 دلار حاصل می گردد. در حقیقت صعود دوم را هم اندازه صعود اول (پروجکشن 100 درصد) در نظر می گیریم. در روش درصدی محاسبه به این صورت می باشد که صعود اولیه از ۳۰ تا ۵۰ دلار معادل ۶۶ درصد است. قیمت کف اصلاح (40 لار) را در ۶۶ درصد ضرب و عدد ۲۶/۴۰ حاصل می شود. این مقدار را به انتهای اصلاح افزوده و تارگت ۶۶/۴۰ دلار به دست می آید.

تصمیم گیری در مورد استفاده از روش قیمتی یا درصدی بر عهده معامله گر است.

الگو حرکت سنجیده

• ادامه ی گام صعودی و نحوه ورود: اگر یک الگوی ادامه دهنده واضحی در گام تحکیم (اصلاح) شکل بگیرد، با استفاده از قوانین نقاط شکست مربوط به الگوهای ادامه دهنده قادر به ورود فاز دوم صعودی (گام سوم) الگو شد. اگر الگوی قابل تشخیصی در گام دوم الگو حرکت سنجیده (مرحله اصلاح) نباشد، قادر به استفاده از درصدهای اصلاحی فیبوناچی (ریتریسمنت) هستیم. یا اینکه منتظر عبور قیمت از آخرین سقف موجود در مرحله اصلاح مانده و سپس وارد فاز سوم الگو فاز دوم صعودی شویم.(استراتژی شکست سویینگ فرعی) در این حالت ورود ما با تأخیر همراه می گردد، ولی در عوض شکست گام اصلاح تأیید و ورود به قسمت دوم صعود (گام سوم) الگو با احتمال موفقیت بالاتری شکل می گیرد.
• حجم: حجم معاملات در زمان آغاز فاز اولیه صعود افزایش می یابد. در انتهای فاز تحکیم با کاهش همراه و دوباره با شروع فاز سوم (صعود دوم) افزایش می یابد.

الگوی حرکت سنجیده قادر به پکیج چندین الگوی دیگر هست. یعنی چندین الگو را شامل گردد. مرحله اولیه صعود می تواند یک کانال صعودی که نقطه آغازین آن با یک الگوی کف دوقلو شکل گرفته باشد. مرحله اصلاحی می تواند با یک مثلث کاهشی پدیدار شود. همچنین گام دوم صعودی نیز دوباره میتواند یک کانال قیمت صعودی باشد.
اغلب در خلال بازارهای افزایشی یا کاهشی چندین الگو حرکت سنجیده تشکیل می گردد. روش هایی که برای محاسبه هدف قیمت در طی ادامه صعود (فاز دوم صعودی) ذکر شد تنها یک راهنمایی ساده است. معمولاً دارایی های مالی از این اهداف عبور می کنند و یا به آنها نمی رسند. تحلیل تکنیکال شما باید پویا و منطبق با حرکت داینامیک بازار این اهداف را شناسایی کند. توجه بر اینکه الگوی حرکت سنجیده ساختاری شبیه به امواج الیوت الگوی زیگزاگ داشته و با مفاهیم آن کاملاً منطبق است.

مثالی از الگو حرکت سنجیده در سهام شرکت اینتل را در تصویر زیر مشاهده می کنید: سهم اینتل بعد از یک رکود چند ساله با تشکیل الگوی حرکت سنجیده صعودی، آغاز به افزایش قیمت کرد:

بیشتر بخوانید: ابزارهای تحلیل تکنیکال

الگو حرکت سنجیده

سهم اینتل بعد از حرکت اصلاحی بلندمدت با شیب نزولی در خلال سالهای ۹۷ و ۹۸ در اوایل نوامبر مقاومت خود را شکسته( فلش اول) و اولین فاز حرکت سنجیده صعودی را تشکیل داد. شکست مقاومت در ۲۲ دلار، شکست قوی بود که برای دو هفته با حجم بالا همراه شد. صعود از ۱۷/۴۴ دلار شروع و تا ۳۵/۹۲ دلار ادامه یافت.
قیمت سهام اینتل پس از افزایش قدرتمند در قالب الگوی پرچم نزولی (در اشل بلند) اصلاح گردید. میزان اصلاح ۵۴ درصد از صعود اولیه بود. مقدار صعود دوم برابر با ۱۸/۴۸ دلار برآورد شد که ابتدای آن کف ژوئن در 26 درصد بود. در نتیجه تارگت اولیه 42.22 دلار برآورد گردید. قیمت در واقعیت تا 44 دلار 77 سنت به میزان 18.81 دلار بالا رفت. از آن جایی که در مرحله اصلاح الگوی ادامه دهنده پرچم شکل گرفت، برای ورود به فاز دوم صعود قادر به استفاده از قاعده شکست در الگوی پرچم بودیم. حجم معاملات با شروع فاز اول صعود در اوایل نوامبر افزایش یافت و در ماه های مارچ تا می حجم با کاهش همراه گردید که در نهایت در آغاز قسمت سوم الگو که همان فاز ادامه ی صعود از جولای تا سپتامبر مجدد حجم با افزایش روبرو شد.


مراحل اصلی الگو حرکت سنجیده نزولی دقیقا برعکس مراحل الگوی حرکت سنجیده صعودی است. به همین علت ما از بیان مجدد آنها پرهیز و صرفاً به ذکر چند نکته اکتفا می کنیم. مرحله ی اول و سوم این الگوی کاهشی منجر به تشکیل کانال نزولی می گردد. در مرحله اصلاحی که مرحله بین دو کاهش است، امکان شکل گیری الگوهای پرچم، کنج افزایشی، مستطیل یا مثلث کاهشی وجود دارد. شروع مرحله اول کاهش نیز میتواند توسط یک سقف دوقلوی برگشتی رقم بخورد.
الگوی حرکت سنجیده نزولی میتواند از ۵ مرحله که شامل سه مرحله کاهشی و دو مرحله اصلاحی در میان فازهای کاهشی تشکیل شود. این پنج موج دقیقا شبیه امواج پنج گانه امواج الیوت در توالی نزولی آن است.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn