آشنایی و معامله گری با الگو فنجان دسته دار آشنایی و معامله گری با الگو فنجان دسته دار آشنایی و معامله گری با الگو فنجان دسته دار

آشنایی و معامله گری با الگو فنجان دسته دار

الگوی فنجان دسته دار یک الگوی ادامه دهنده صعودی که شامل یک مرحله تحکیم و یک شکست رو به بالا می باشد. همین طور که از اسم الگو هویداست شامل دو مرحله فنجان و دسته فنجان می باشد. فنجان بعد از روند صعودی تشکیل و شبیه به کف دایره ای خواهد بود. بعد از شکل گیری فنجان یک محدوده معاملاتی در سمت راست تشکیل می شود. این محدوده حاکی از دسته فنجان است. شکستی که از دسته فنجان به سمت بالا صورت می گیرد، هشداری برای ادامه روند صعودی قبلی است.

نکته کلیدی: الگوی فنجان شبیه به الگوی کف مدور می باشد، با این تفاوت که الگوی فنجان ادامه دهنده ولی الگوی کف مدور برگشتی محسوب می شود. یعنی فرق بین آنها در روند غالب قیمتی قبل از تشکیل الگو می باشد.

بیشتر بخوانید: معامله گری روزانه

الگو فنجان دسته دار
الگو فنجان دسته دار

تشریح مراحل الگو فنجان دسته دار

• بررسی روند: از آن جایی که الگوی فنجان و دسته فنجان – یا به اختصار فنجان – الگویی صعودی است، بنابراین درون روند صعودی بایست تشکیل شود. این روند صعودی قادر به ادامه یافتن تا چندین ماه نیز می باشد، اما نبایست زیاد طولانی گردد چرا که هر چه روندی طولانی تر ادامه یابد، پتانسیل صعود بعد از تشکیل الگو نیز کمتر خواهد بود. در واقع ریسک شکست الگو افزایش می یابد و در نتیجه احتمال موفقیت نیز کم و اعتبار الگو کمتر می گردد.

• تشکیل فنجان: فنجان باید شبیه به حرف یو U انگلیسی و نیم دایره تشکیل گردد. هر چه تیزی الگو کمتر بیشتر حاکی از ماهیت تحکیمی الگو فنجان دسته دار است و خط مقاوم حمایتی که در کف فنجان ایجاد می گردد را معتبرتر می سازد. بهینه اینکه بلندی دو سمت فنجان برابر باشند.

• عمق یا ارتفاع فنجان: در شرایط ایده آل عمق یا ارتفاع فنجان باید یک سوم یا کمتر از افزایش قیمت در روند قبلی را جبران کند. اما این میزان ارتفاع (اصلاح روند قبلی) در بازارهای با فراریت بالا تا ۵۰ درصد نیز افزایش یابد. در حالت های استثنای و بازارهای بسیار پر فراریت حداکثر این مقدار را باید تا ۷۵ درصد در نظر داشت. این نیز با نظریه (تئوری) داو نیز مطابقت دارد.

• دسته فنجان: بعد از تکمیل سمت راست الگو فنجان، قیمت برای تشکیل دسته شروع به اصلاح قیمتی می کند. دسته فنجان معمولاً شبیه به پرچم یا پرچم سه گوش با شیب منفی تشکیل می گردد اما در برخی زمان ها صرفاً فقط یک افت ساده خواهد بود. اصلاح و افت قیمت در این گام تا یک سوم از ارتفاع لبه ی سمت راست فنجان قادر به ادامه است. طبق معمول هر چقدر که این میزان اصلاح کوچکتر، شاهد شکست قدرتمند ترهستیم که انتظار ادامه روند صعودی را میتوان داشت. بهینه ترین استراتژی جهت ورود به معامله خرید صبوری تا هنگام شکست خط مقاومت ترسیمی از دو لبه فنجان می باشد.

• مدت زمان شکل گیری الگو فنجان دسته دار: اغلب در نمودارهای روزانه از یک تا ۶ ماه طول می کشد. اگر در نمودار هفتگی به دنبال این الگو باشیم، مدت زمان بیشتری نیز به طول می انجامد. دسته فنجان نیز از یک تا چندین هفته طول می کشد که زمان ایده آل تشکیل دسته یک تا چهار هفته است. این نیز بستگی به نمودار قیمتی و اشل معاملاتی مورد بررسی ما دارد.

• حجم در الگو فنجان دسته دار: در حین شکستی که بعد از تشکیل دسته صورت می پذیرد شاهد افزایش حجم معاملات خواهید بود.

• تارگت قیمتی الگو: ارتفاع لبه راست فنجان تا کف ، آن میتواند ملاکی برای افزایش قیمت بعد از شکست تلقی گردد.

در اکثر تشریح الگو ها تاکید به درک مفهوم و چارچوب کلی یک موضوع اشاره کردیم، الگو فنجان دسته دار نیز همانند سایر الگوها مهم درک کلی مفهوم و چارچوب هست و آگاهی از جزئیات ضروری نیست. فنجان تحکیمی شبیه به کف مدور یا جام که با کاهش قیمت بـه عنـوان دسته آن کامل و در ادامه به شکست رو به بالا با حجم زیاد منتهی می گردد. الگو فنجان دسته داری که ۶۲ درصد روند صعودی ماقبل خود را برگشت کند، شاید زیاد با خصوصیات الگو همخوانی نداشته باشد. اما احتمالاً برای یک دارایی مالی همچنان واجد شرایط الگوی فنجان باشد و مهمتر اینکه نتیجه مثبت در برداشته باشد.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn