بحران اقتصادی چیست؟ و چگونه ایجاد می‌شود؟ بحران اقتصادی چیست؟ و چگونه ایجاد می‌شود؟ بحران اقتصادی چیست؟ و چگونه ایجاد می‌شود؟

بحران اقتصادی چیست؟ و چگونه ایجاد می‌شود؟

از مفاهیم بسیار مهم در اقتصاد و البته برای تمامی بازیگران اقتصاد از جمله سرمایه گذاران و تریدرها، بحران اقتصادی است.

بحران اقتصادی چیست؟ و چگونه ایجاد می‌شود؟ چه عوامل و فاکتورهای منجر به ایجاد شدن بحران اقتصادی در یک کشور می‌شوند؟

بحران اقتصادی با خود نتایج و اثرات قابل توجهی را در اقتصاد و بازارهای مالی به همراه دارد که درک آن برای سرمایه گذاران و تریدرها با هدف تصمیم گیری درست و منطقی بسیار ضروری است.

در این مقاله از بروکر آرون گروپس، با بحران اقتصادی آشنا می‌شویم، فاکتورها و عوامل موثر در ایجاد بحران اقتصادی را بررسی خواهیم کرد و به بررسی وضعیت اقتصاد جهانی و احتمال ایجاد شدن بحران اقتصادی در سطح جهانی خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

بحران اقتصادی چیست؟

بحران اقتصادی یا economic crisis به معنای کاهش ارزش تولید ناخالص داخلی ملی و یا رشد اقتصادی منفی است که منجر به کاهش شدید فعالیت‌ها و افزایش نرخ بیکاری در یک کشور می‌شود.

 • بحران اقتصادی، عرضه و تقاضا را در سطح یک کشور و یا جهانی کاهش می‌دهد و قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا می‌کند.
 • از طرفی، چندین میلیون نفر در مدت زمانی بسیار کوتاه بیکار شده، درآمد کسب و کارهای مختلف به شدت کاهش پیدا می‌کند و قدرت وام دهی بانک‌ها به طرز قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.
 • با ایجاد شدن بحران اقتصادی، درآمد جامعه کاهش پیدا خواهد کرد و بانک مرکزی وارد عمل می‌شود تا با کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی در جامعه و کمک کردن به افراد و کسب و کارها، به افزایش تقاضا و عرضه و بازگشت اقتصاد به حالت عادی کمک کند.

کاهش شدید ارزش بازارهای مالی و دارایی از دیگر اثراتی است که بحران اقتصادی با خود به همراه دارد.

به صورت معمول در شرایط بحران اقتصادی، اتفاقات بسیار زیادی در یک کشور رخ می‌دهد، مهاجرت‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند و تقاضا برای بازارهای جایگزین مانند طلا افزایش پیدا می‌کند.

پیش‌بینی کردن بحران اقتصادی برای سرمایه گذاران و تریدرها بسیار ضروری است چرا که می‌توانند تصمیمات درستی را اتخاذ کنند و از گرفتن تصمیم‌‌های اشتباه برای خود جلوگیری کنند.

عوامل و فاکتورهای موثر بر ایجاد شدن بحران اقتصادی

بحران اقتصادی به خودی خود ایجاد نمی‌شود بلکه عوامل و فاکتورهای بسیار زیادی در کنار یکدیگر ایجاد می‌شوند تا یک بحران اقتصادی شکل بگیرند.

در این بخش قصد داریم درباره دلایل ایجاد شدن بحران اقتصادی صحبت کنیم و با عوامل و فاکتورهای موثر بر ایجاد شدن بحران اقتصادی آشنا شویم.

مهمترین عواملی که منجر به ایجاد شدن یک بحران اقتصادی در هر شرایطی و در هر زمانی برای یک کشور می‌شود، شامل این موارد است.

نرخ بهره بالا

نرخ بهره بالا یکی از عواملی است که منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش احتمال رکود و بحران اقتصادی در یک کشور می‌شود، اما چگونه؟

 • با افزایش نرخ بهره، هزینه وام گرفتن و دریافت پول به شدت ارتقا پیدا می‌کند، این بدان معنا است که وام گرفتن برای افراد و کسب و کارها سخت شده که منجر به کاهش عرضه و تقاضا در یک اقتصاد می‌شود.
 • از طرفی، افزایش نرخ بهره منجر به افزایش میزان بدهی‌ها می‌شود و می‌تواند به بحران بانکی و ایجاد شدن یک بحران اقتصادی به دلیل عدم بازپرداخت بدهی‌ها توسط افراد و کسب و کارها شود.

نرخ بهره بالا یکی از فاکتورهایی است که می‌تواند در صورت مساعد بودن دیگر شرایط منجر به کاهش رشد اقتصادی، رکود اقتصادی و حتی بحران اقتصادی شود.

کاهش رشد اقتصادی

کاهش رشد اقتصادی به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی ملی است که با خود نتایج مانند افزایش بدهی‌ها، افزایش نرخ بیکاری و کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی را به همراه دارد.

 • کاهش رشد اقتصادی می‌تواند منجر به بحران اقتصادی شود در صورتی که به درستی مدیریت نشود و دیگر عوامل و فاکتورهای موثر بر بحران اقتصادی که در این بخش در حال معرفی کردن آنها هستیم، مساعد باشد.

کاهش رشد اقتصادی دلایل مختلفی مانند کاهش عرضه و تقاضا و مشکلات در تجارت در سطح جهانی را دارد و به عنوان یکی از نشانه‌های بحران اقتصادی باید توسط بازیگران اقتصادی جدی گرفته شود.

افزایش بدهی‌های بانکی توسط مردم و کسب و کارها

یکی از نشانه‌های جدی و فاکتورهای موثر بر ایجاد شدن بحران اقتصادی، افزایش قابل توجه میزان بدهی‌های بانکی توسط مردم و کسب و کارها است.

 • هر چقدر میزان بدهی‌های بانکی بیشتر باشد، احتمال عدم بازپرداخت آن و شکل گرفتن یک بحران اقتصادی جدی‌تر می‌شود.
 • به خصوص اگر این افزایش میزان بدهی‌ها با افزایش نرخ بهره و کاهش رشد اقتصادی همراه باشد، نشان از بحران اقتصادی فریب الوقوع دارد.

تنش‌های ژپلتیک در سطح جهانی

تنش‌های ژئوپلیتیک در جهان یکی از عوامل شکل گیری بحران اقتصادی در سطح جهانی است.

 • تنش‌های ژئوپلتیک در جهان که در سال ۲۰۲۳ در حال اوج گرفتن هم است منجر به کاهش رشد اقتصادی، ایجاد شدن مشکلات فراوان در زنجیره تامین و مشکلات تجارت می‌شود و در صورت ادامه پیدا کردن در سطح جهانی، می‌تواند به ایجاد شدن یک بحران اقتصادی در سطح جهانی منجر شود.

مشکلات در زنجیره تامین

مشکلات در زنجیره تامین به معنای افزایش هزینه‌های تولید و کاهش عرضه است که با خود مشکلات زیادی شامل افزایش تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و بحران اقتصادی را به همراه دارد.

دلایل ایجاد شدن مشکلات در زنجیره تامین بسیار متنوع و گسترده است، اما آنچه که مهم است این است که با ایجاد مشکلات در زنجیره تامین، رکود اقتصادی و بحران اقتصادی بسیار جدی خواهد بود.

مشکلات در زنجیره تامین

گرمایش جهانی و پاندمی

گرمایش جهانی و پاندمی از عواملی است که به دلایل مختلف منجر به رکود و بحران اقتصادی در کشورهای مختلف می‌شوند.

 • پاندمی مانند پاندمی کرونا، منجر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، کاهش بازدهی و تعداد نیروهای انسانی و کاهش عرضه و تقاضا در سطح جهانی می‌شوند.
 • از طرفی گرمایش جهانی، با خود کاهش تولیدات محصولات غذایی و کشاورزی، اعزلسش شدید مهاجرت به شهرهای بزرگ، اعزلیش نرخ اجاره و هزینه‌های زندگی را به همراه دارد و با افزایش میزان بدهی‌ها، بحران اقتصادی جدی را می‌تواند ایجاد کند.

کاهش تقاضا در اقتصاد

کاهش تقاضا در اقتصاد به معنای کاهش فروش و کاهش رشد اقتصادی است، دلایل مختلفی برای کاهش تقاضا در یک اقتصاد وجود دارد و نتیجه آن چیزی جز رکود و بحران اقتصادی نخواهد بود.

مهمترین دلایل کاهش تقاضا در اقتصاد یک کشور بدین قرار است:

 • کاهش قدرت خرید جامعه
 • افزایش نرخ تورم
 • افزایش نرخ بیکاری
 • انتظارات برای افزایش تورم و هزینه‌های زندگی در آینده
 • افزایش نرخ بهره و گرانتر شدن هزینه‌های دریافت وام و اعتبار

کاهش فروش و سودآوری کسب و کارها

کاهش فروش و سودآوری کسب و کارها در صورتی در بخش‌های مختلف اقتصادی و به شکل گسترده باشد، نشان از ایجاد شدن یک بحران اقتصادی دارد.

مهمترین دلیل کاهش فروش و سودآوری کسب و کارها هم کاهش تقاضا و قدرت خرید بازار مصرفی در اقتصاد یک کشور و یا در سطح جهانی است.

کاهش ارزش پول ملی

در صورت کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد یک کشور، شاهد خروج سرمایه از آن اقتصاد و افزایش استهلاک و هزینه‌های زندگی خواهیم بود که با خود بحران اقتصادی به همراه دارد.

مشکلات در تجارت یا صادرات و واردات

تجارت در سطح جهانی، یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی است و در صورت ایجاد شدن مشکلات تجاری در سطح جهانی باید شاهد رکود اقتصادی و بحران اقتصادی باشیم.

طبیعی است که هر چقدر مشکلات تجارت و یا صادرات و واردات بیشتر باشد، عمق بحران اقتصادی ایجاد شده هم بیشتر و بزرگتر خواهد بود.

افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم

و اما یکی ار مهمترین عوامل و فاکتورهای موثر بر ایجاد شدن بحران اقتصادی در جهان و برای هر کشوری، افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم است.

با افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم، میزان تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا خواهد کرد و میزان عرضه هم دچار مشکلات جدی خواهد شد و ایجاد شدن یک بحران اقتصادی کاملا طبیعی خواهد بود.

با آگاهی از عوامل و فاکتورهای موثر بر ایجاد شدن بحران اقتصادی، سرمایه گذاران و تریدرها می‌توانند با شناخت این عوامل و پیش‌بیتی درست، تصمیمات مناسبی را برای افزایش سودآوری خود اتخاذ کنند.

نتایج ایجاد شدن بحران اقتصادی چیست؟

آیا از نتایج ایجاد شدن بحران اقتصادی آشنا هستید؟

بحران اقتصادی چه در سطح یک کشور و چه در سطح جهانی، با خود مشکلات زیر را به همراه دارد.

 • افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ اشتغال
 • افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی
 • کاهش بازدهی و کارآمدی نیروی انسانی
 • افزایش نرخ اجاره
 • کاهش شدید و یا سقوط بازارهای مالی و دارایی
 • افزایش شدید قیمت بازارهای جایگزین مانند بازار طلا

مهمترین اثر بحران اقتصادی را می‌توان در کاهش قدرت خرید مردم، کاهش تقاضا و عرضه در سطح جهانی دانست.

آیا بحران اقتصادی در جهان در پیش است؟

این یکی از سوالات مهمی است که مردم و بازیگران اقتصادی در سطح جهانی را درگیر خود کرده است، این است که آیا یک بحران اقتصادی در سطح جهانی در پیش است؟

دلایل زیادی برای ایجاد شدن یک بحران اقتصادی در سطح جهانی آن در دارد.

 • افزایش نرخ بهره توسط کشورهای مختلف
 • کاهش رشد اقتصادی در جهان
 • افزایش تورم و هزینه‌های زندگی
 • احتمال ایجاد شدن بحران بانکی به دلیل افزایش بدهی‌های بانکی
 • افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ
 • گرمایش جهانی و پاندمی کرونا
 • افزایش شدید تنش‌های ژئوپلتیک در جهان
 • جنگ روسیه و اوکراین

تمانی این عوامل، منجر شده است تا ایجاد شدن یک بحران اقتصادی در چشم انداز نزدیک در انتظار مردم و بازیگران اقتصادی باشد.

برای آینده نزدیک، قطعا شاهد یک رکود اقتصادی خواهیم بود، اما اینکه آیا بحران اقتصادی بزرگی در راه باشد یا خیر، باید منتظر اتفاقات در آینده باشیم.

کلام پایانی

آشنایی با بحران اقتصادی و عوامل و فاکتورهای موثر بر بحران اقتصادی، برای سرمایه گذاران و تریدرها ضروری بوده و قدرت بیشتری را در تصمیم گیری برای افراد ایجاد خواهد کرد.

اگر شما هم به دنبال ورود به بازارهای مالی و دارایی جهانی بر اساس علم و اطلاعات تخصصی و به روز هستید، از شما دعوت می‌کنیم تا در بروکر آرون گروپس ثبت نام کنید.‌

برای اطلاعات بیشتر درباره مفاهیم اقتصادی و وضعیت اقتصادی ایران و جهان، از شما دعوت می‌کنیم تا مجله آرون گروپس را مطالعه کنید و در صورت وجود هرگونه سوالی، با کاشتلسان و مشاوران بروکر آرون گروپس تماس بگیرید.

به نظر شما آیا یک بحران اقتصادی برای جهان در پیش است؟

Instagram Facebook Twitter LinkedIn