تقویم اقتصادی سه شنبه 16 اسفند 1401 تقویم اقتصادی سه شنبه 16 اسفند 1401 تقویم اقتصادی سه شنبه 16 اسفند 1401

تقویم اقتصادی سه شنبه 16 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی سه شنبه 16 اسفند 1401

مهمترین رویدادهای امروز عبارتند از: جلسه تصمیم گیری نرخ بهره رزرو بانک استرالیا در ساعت 07:00 و شهادت جروم پاول رییس فدرال رزرو در مقابل نمایندگان کنگره در ساعت 18:30.

 • رزرو بانک استرالیا در نشست پیشین خود نرخ بهره نقدی را 25 واحد پایه افزایش داد و به 3.35% رسانید.
  پیش بینی ها حاکی از یک افزایش 25 واحدی دیگر در جلسه سه شنبه و رساندن نرخ بهره به 3.6% است.
 • امروز اولین جلسه شهادت جروم پاول در مقابل کنگره آمریکاست که در کنار داده های شغلی روز جمعه، مهمترین اتفاقات این هفته هستند.
  بازارها دیروز در احتیاط قبل از شهادت پاول بودند.
  سخنان پاول در واقع تفسیری بر داده های بازار کار فشرده و تورم خواهد بود و انتظار می رود که این موضوع را مطرح کند که هنوز راه درازی تا کنترل تورم در پیش است.

نتایج مهمترین رویدادهای امروز:

 • رزرو بانک استرالیا در جلسه امروز خود نرخ نقدی خود را 25 واحد پایه افزایش داد به %3.6 رساند که بالاترین میزان در ده سال اخیر است.
  با توجه به کاهش هزینه های مصرف کننده و نیز کاهش خطر تورم ناشی از دستمزد، RBA اعلام کرد که چرخه افزایش نرخ احتمالا رو به پایان است.
  در پی لحن داویش RBA، دلار استرالیا به پایین ترین سطح دو ماهه اخیر سقوط کرد.
 • در عوض در آمریکا، جروم پاول در شهادت خود مقابل کنگره اعلام کرد که فدرال رزرو در پاسخ به داده های قوی اقتصادی اخیر، احتمالا به افزایش های بیشتر و سریعتر از انتظار نیاز دارد. وی افزود بنا به داده های اخیر، احتمالا سطح نهایی نرخ های بهره بالاتر از پیش بینی های قبلی خواهد بود.
  در پی اظهارات هاوکیش پاول، دلار و اوراق خزانه داری 2 ساله افزایش یافت و نفت و سهام کاهش یافتند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn