تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مس جهانی (Copper) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مس جهانی (Copper) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مس جهانی (Copper)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مس جهانی (Copper)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مس جهانی (Copper) - 12 ژوئن 2024

به دلیل موانعی که بر سر توسعه و رشد اقتصادی چین که یکی از بزرگترین متقاضیان مس جهان است وجود دارد مس در ماه گذشته قسمتی از رشد اخیر خود را پی داده است. از سوی دیگر همانند سایر فلزات مس، نیم نگاهی به تحولات ایالات متحده نیز دارد. وضعیت سنتیمنت ریسک، به همراه مسیر حرکتی دلار از دیگر عواملی هستند که منجر به تعیین ادامه مسیر مس خواهند شد. 

از منظر تکنیکالی،  در صورتیکه مس بتواند بالای محدوده 9.948 ماندگار شود، تارگت‌های بعدی آن عبارت خواهند بود از: 10.292، 10.441 و 10.552. در صورتیکه مس نتواند از پس این محدوده مقاومتی بربیاید، تارگت‌هاس سناریوی نزولی آن عبارتند از: 9.622 و 9.483

نمودار مس
تحلیل مس جهانی (Copper) - 12 ژوئن 2024
Instagram Facebook Twitter LinkedIn