تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پلاتین (Platinum) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پلاتین (Platinum) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پلاتین (Platinum)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پلاتین (Platinum)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پلاتین (XPTUSD) - 12 ژوئن 2024

علیرغم چشم‌انداز افزایش تقاضای صنعتی و تجاری برای پلاتین و از سوی دیگر موانعی که در مقابل عرضه این فلز گرانبها وجود دارد. پلاتین پس از تجربه یک افزایش شارپ، از 20 روزگذشته تقریبا 70% صعود خود را پس داده است. 

از منظر تکنیکالی، محدوده 942.08 تا 937.23، محدوده‌ی حمایتی مهمی برای پلاتین به شمار می‌آید. در صورتیکه این محدوده بتواند نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا کند. پلاتین از اینجا می‌تواند یه برگشت به سمت بالا به محدوده‌های 966.95 در مرحله اول و 98.79 و 992.01 در مرحله دوم داشته باشد. در صورتیکه محدودهحمایتی عنوان شده از دست برود و پلاتین زیر 937 تثبیت دهد، تارگت‌های سناریوی نزولی عبارتند از: 918.77، 908.38 و 898.4570%

نمودار پلاتین
تحلیل پلاتین (XPTUSD) - 12 ژوئن 2024
Instagram Facebook Twitter LinkedIn