تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نقره جهانی (Silver) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نقره جهانی (Silver) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نقره جهانی (Silver)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نقره جهانی (Silver)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نقره (XAGUSD) - 18 آوریل 2024

 

مانند سایر فلزات اساسی، نقره نیز از موج افزایش ریسک‌های ژئوپلتیک و داده‌های قوی ایالات متحده نهایت بهره را برده است و از ماه مارچ صعود شارپی را تجربه کرده است. ضمن اینکه به صورت تخصصی این فلز گرانبها علاوه بر تاثیر پذیری از رویدادهای عمومی جهانی، خود این فلز نیز با کسری مواجه بوده است که طبق گزارش انجمن صنعت انستیتو نقره، این کسری نقره جهانی به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه در سال 2024 افزایش خواهد یافت. 

از سوی دیگر با توجه به جهش قیمت اونس جهانی و بالاتر رفتن قیمت تمام شده‌ی آن، نقره  برای سرمایه‌گذاران گزینه‌ی ارزان‌تری محسوب می‌شود و استقبال از آن را افزایش می‌دهد. 

از منظر تکنیکالی، محدوده‌ی 27.828 تا 28.485 ، محدوده‌ی مقاومت ماهانه مستحکم برای نقره است. تا زمانیکه نقره بالای این محدوه ماندگار باشد تارگت‌های بعدی آن عبارت خواهند بود از: 30.443 و 32.019. در صورتیکه این مقاومت خوب عمل کند و نقره زیر محدوده‌ی 27.828 تثبیت دهد، می‌تواند تا 25.904 و  25.631 اصلاح قیمتی را تجربه کند.

نمودار نقره (XAGUSD)
تحلیل نقره (XAGUSD) - 18 آوریل 2024
آخرین تحلیل اونس جهانی تحلیل‌ فاندامنتال و تکنیکال
Instagram Facebook Twitter LinkedIn