الگو های هارمونیک مهم که هر تریدری باید بشناسد الگو های هارمونیک مهم که هر تریدری باید بشناسد الگو های هارمونیک مهم که هر تریدری باید بشناسد

الگو های هارمونیک مهم که هر تریدری باید بشناسد

_ الگو های هارمونیک در تحلیل تکنیکال :

الگوهای هارمونیک، الگوهای قیمتی هستند که از نسبت‌های فیبوناچی برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت استفاده می‌کنند. این الگوها بر این فرض استوار هستند که رفتار قیمت به صورت یک فرم هندسی در قالب الگو و نسبت‌های فیبوناچی تکرار می‌شوند. الگوهای هارمونیک می‌توانند برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی ، مورد استفاده قرار گیرند. این الگوها می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند اما پیش نیاز استفاده از آنها آشنایی با انواع ابزار فیبوناچی میباشد از این رو ابتدا به صورت مختصر به توضیح ابزار های تحلیل فیبوناچی و نحوه ی استفاده از آنها خواهیم پرداخت.

_ نسبت های فیبوناچی و کاربرد آن در بازارهای مالی :

نسبت های فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از دنباله فیبوناچی برای تعیین نقاط حمایت و مقاومت احتمالی در بازارهای مالی استفاده می کند. این نسبت ها با تقسیم هر عدد در دنباله فیبوناچی بر عدد بعدی آن به دست می آیند.مهمترین نسبت های داخلی فیبوناچی در ابزار های تحلیل فیبوناچی عبارتند از: 0.23% ، 0.38% ، 0.50% ، 0.618% ، 0.78% ، 0.88% که در این میان نسبت های 0.38% ، 0.50% و 0.618 ، به نسبت های طلایی معروفند ؛ و مهمترین نسبت های خارجی فیبوناچی در ابزار های تحلیل فیبوناچی عبارتند از : 1.27% ، 1.414% ، 1.50% و 1.618%

_ مهم‌ترین الگوهای هارمونیک :

A . الگوی AB=CD:

الگوی هارمونیک AB=CD یک الگوی ادامه‌دهنده است که از چهار نقطه (A,B,C,D) تشکیل می‌شود موج AB یک موج اولیه است که در جهت روند اصلی حرکت می‌کند. موج BC یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج AB حرکت می‌کند. موج CD یک موج ادامه‌دهنده است که در جهت روند اصلی حرکت می‌کند.ویژگی‌های الگوی AB=CD عبارتند از:

موج AB و CD از نظر اندازه برابر هستند.

موج BC یک اصلاحی است که نسبتی از موج AB را بازیابی می‌کند.

B . الگوی BAT:

الگوی BAT یک الگوی هارمونیک بازگشتی است که از پنج نقطه تشکیل می‌شود X، A، B، C  و D موج XA یک موج اولیه است که در جهت روند اصلی حرکت می‌کند. موج AB یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج XA حرکت می‌کند. موج BC یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج AB حرکت می‌کند. موج CD یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج XA حرکت می‌کند.ویژگی‌های الگوی BAT عبارتند از:

موج AB  نسبتی از موج XA را بازیابی می‌کند و نسبت اصلاحی موج AB معمولاً بین 38.2% و 50% است.

موج BC نسبتی از موج AB را بازیابی می‌کند و نسبت اصلاحی موج BC معمولاً بین 38.2% الی 88.6% است.

موج CD یک حرکت اصلاحی است که از نقطه C آغاز می‌شود و تا نقطه D ادامه می‌یابد و معمولا 161.8% الی261.8%  برابر موج BC میباشد.

C . الگوی Gartley:

الگوی Gartley یکی دیگر از الگوی های هارمونیک است که از پنج نقطه X ، A ، B ، C  ،  D تشکیل می‌شود.موج XA یک موج اولیه است که در جهت روند اصلی حرکت می‌کند. موج AB یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج XA حرکت می‌کند. موج BC یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج AB حرکت می‌کند. موج CD یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج XA حرکت می‌کند.ویژگی‌های الگوی Gartley عبارتند از:

موج AB یک اصلاحی است که نسبتی از موج XA را بازیابی می‌کند و نسبت اصلاحی موج AB معمولاً ۶۱.۸٪ است.

موج BC یک اصلاحی است که نسبتی از موج AB را بازیابی می‌کند و نسبت اصلاحی موج BC معمولاً بین ۰.۳۸۲ و ۰.۸۸۶ است.

موج CD آخرین موج این الگو است که معمولا اندازه ی آن 1.13 الی 1.618 برابر موج BC میباشد.

D . الگوی Butterfly:

الگوی Butterfly یکی دیگر از الگوی های هارمونیک  است که از پنج نقطه X ، A ، B ، C ،  Dتشکیل شده است ؛ موج XA یک موج اولیه است که در جهت روند اصلی حرکت می‌کند. موج AB یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج XA حرکت می‌کند. موج BC یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج AB حرکت می‌کند. موج CD یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج XA حرکت می‌کند.ویژگی‌های الگوی Butterfly عبارتند از:

موج AB یک اصلاحی است که نسبتی از موج XA را بازیابی می‌کند.نسبت اصلاحی موج AB معمولاً 78.6% است.

موج BC یک اصلاحی است که نسبتی از موج AB را بازیابی می‌کند.نسبت اصلاحی موج BC معمولاً بین 38.2% و 88.6% است.

و اندازه ی موج CD معمولا 161.8% الی 261.8% موج BC میباشد.

E . الگوی Crab:

الگوی Crab یکی دیگر از الگوی های هارمونیک است که از پنج نقطه X ، A ، B ، C ، D  موج XA یک موج اولیه است که در جهت روند اصلی حرکت می‌کند. موج AB یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج XA حرکت می‌کند. موج BC یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج AB حرکت می‌کند. موج CD یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج XA حرکت می‌کند.ویژگی‌های الگوی Crab عبارتند از:

موج AB  نسبتی از موج XA را بازیابی می‌کند.نسبت اصلاحی موج AB معمولاً بین 38.2% الی 61.8% است.

موج BC  نسبتی از موج AB را بازیابی می‌کند.نسبت اصلاحی موج BC معمولاً بین 38.2% الی 88.6% است.

و اندازه ی موج CD معمولا 224.0% الی 361.8% موج BC میباشد.

F . الگوی Cypher ::

الگوی Cypher یکی دیگر از الگوی های هارمونیک است که از پنج نقطه X ، A ، B ، C ،  Dتشکیل شده است . موج XA یک موج اولیه است که در جهت روند اصلی حرکت می‌کند. موج AB یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج XA حرکت می‌کند. موج BC یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج AB حرکت می‌کند. موج CD یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج XA حرکت می‌کند.ویژگی‌های الگوی Cypher عبارتند از:

موج AB  نسبتی از موج XA را بازیابی می‌کند.نسبت اصلاحی موج AB معمولاً بین 38.2% و 61.8% است.

موج BC  نسبتی از موج AB را بازیابی می‌کند.نسبت اصلاحی موج BC معمولاً بین 113 % الی 141.4% است.

و اندازه ی موج CD معمولا 127.2% الی 200% موج BC میباشد.

G . الگوی  Shark :

الگوی Shark یکی دیگر از الگو های هارمونیک است که از پنج نقطه  X ،  A ، B ، C ، D تشکیل میشود . موج XA یک موج اولیه است که در جهت روند اصلی حرکت می‌کند. موج AB یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج XA حرکت می‌کند. موج BC یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج AB حرکت می‌کند. موج CD یک موج اصلاحی است که در جهت مخالف موج XA حرکت می‌کند.ویژگی‌های الگوی Shark عبارتند از:

موج AB نسبتی از موج XA را بازیابی می‌کند.نسبت اصلاحی موج AB معمولاً بین ۳۸.۲٪ و ۶۱.۸٪ است.

موج BC  فراتر از موج AB میرود و معمولا میتواند تا 113% الی 161.8% این موج گسترش یابد.

و در انتها موج  CD از ابتدای موج XA هم فراتر رفته و الگو را تکمیل مینماید.این موج میتواند تا 161و8% الی 224% موج BC گسترش یابد.

_ مزایای استفاده از الگوهای هارمونیک :

الگوهای هارمونیک مزایای زیادی برای تریدرها دارند. برخی از مهم‌ترین مزایای استفاده از الگوهای هارمونیک عبارتند از:

1 . قابلیت پیش‌بینی: الگوهای هارمونیک می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا حرکات آینده قیمت را پیش‌بینی کنند.

2 . تأیید روند: الگوهای هارمونیک می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا روندهای موجود را تأیید کنند.

3 . کاهش ریسک: الگوهای هارمونیک می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهند.

_ معایب استفاده از الگوهای هارمونیک :

الگوهای هارمونیک نیز مانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال معایبی دارند. برخی از مهم‌ترین معایب استفاده از الگوهای هارمونیک عبارتند از:

1 . پیچیدگی: الگوهای هارمونیک می‌توانند پیچیده باشند و یادگیری آنها زمان و تلاش زیادی می‌برد.

2 . عدم دقت کامل: الگوهای هارمونیک همیشه دقیق نیستند و گاهی اوقات می‌توانند سیگنال‌های اشتباهی صادر کنند.

الگوهای هارمونیک می‌توانند ابزاری قدرتمند برای تریدرها باشند. این الگوها می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.

البته، مانند هر ابزار دیگری، الگوهای هارمونیک نیز بدون معایب نیستند. این الگوها می‌توانند پیچیده باشند و همیشه دقیق نیستند. با این حال، با تمرین و تجربه، تریدرها می‌توانند از الگوهای هارمونیک به طور موثری برای بهبود عملکرد معاملات خود استفاده کنند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn