روند رو به رشدِ صادرات از ایران روند رو به رشدِ صادرات از ایران روند رو به رشدِ صادرات از ایران

روند رو به رشدِ صادرات از ایران

میزان وزنی تجارت خارجی ایران در نیمه اول سال جاری 68 میلیون و 103 هزار تن بوده و در این مدت 51 میلیون و 783 هزار تن کالا به ارزش 24 میلیارد و 251 میلیون دلار صادرات از ایران صورت گرفته است.

به گفته تحلیلگران این میزان صادرات از حیث وزن 12.5 درصد کاهش و به لحاظ ارزش 13.32 درصد افزایش نشان می‌دهد، در این مدت 16 میلیون و 320 هزار تن کالا به ارزش 26 میلیارد و 31 میلیون دلار وارد شد که از حیث وزن 14.72 درصد کاهش و از لحاظ ارزش 13.15 افزایش داشت.

پروپان مایع‌شده، متانول، بوتان مایع‌شده، گاز طبیعی مایع‌شده‌ و پلی‌اتیلن گرید فیلم 5 قلم اول کالاهای صادراتی در این مدت هستند.

 این 5 قلم به ترتیب 2 میلیارد و 17 میلیون دلار، یک میلیارد و 335 میلیون دلار، یک میلیارد و 165 میلیون دلار، 977 میلیون دلار و 976 میلیون دلار از ارزش کل صادرات را به خود اختصاص دادند. حدود 26.5 درصد از ارزش کل کالاهای صادراتی ایران را شامل می‌شوند.

گفتنی است کشورهای واردکننده کالاهای صادراتی ایران چین با 7 میلیارد و 842 میلیون دلار، عراق با 3 میلیارد و 382 میلیون دلار، امارات 3 میلیارد و 112 میلیون دلار، ترکیه با 2 میلیارد و 626 میلیون دلار و هند 904 میلیون دلار بودند.

همچنین، 5 قلم اول کالاهای وارداتی به کشور در نیمه اول امسال شامل برنج به ارزش یک میلیارد و 218 میلیون دلار، گندم معمولی یک میلیارد و 191 میلیون دلار، ذرت دامی یک میلیارد و 171 میلیون دلار، دانه سویا 925 میلیون دلار و گوشی تلفن همراه 867 میلیون دلار بوده است.

5 قلم اول کالاهای وارداتی حدود 20.63 درصد ارزش کل واردات را در این مدت به خود اختصاص داد.

علاوه بر این طی نیم سال جاری امارات متحده عربی با 7 میلیارد و 206 میلیون دلار، چین با 6 میلیارد و 846 میلیون دلار، ترکیه با 2 میلیارد و 680 میلیون دلار، هند با یک میلیارد و 380 میلیون دلار و فدراسیون روسیه با 876 میلیون دلار 5 کشور اول مبدأ واردات بوده‌اند.

Instagram Facebook Twitter LinkedIn