افزایش هفتگی شاخص‌ها افزایش هفتگی شاخص‌ها افزایش هفتگی شاخص‌ها

افزایش هفتگی شاخص‌ها

افزایش هفتگی شاخص‌ها

با افزایش هفتگی شاخص‌ها، میانگین صنعتی داوجونز پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح بیش از 350 واحدی، 34.87 واحد یا 0.1 درصد افزایش یافت و به 34429.88 واحد رسید.

S&P 500 با 0.1% کاهش به 4071.70 رسید که از افت قبلی 1.2% بازگشت.

نزدک کامپوزیت نیز با نزدیک به 0.2 درصد کاهش در 11461.50 واحد به پایان رسید.

شاخص فناوری سنگین در اوایل روز به میزان 1.6 درصد کاهش یافت.

هر سه شاخص افزایش هفتگی داشتند و نزدک بیشترین افزایش را با نزدیک به 2.1 درصد ثبت کرد.

شاخص اس اند پی 500 1.1 درصد افزایش یافت و داو 0.2 درصد افزایش یافت.

این اولین باری بود که سه شاخص اصلی از اکتبر به بعد افزایش هفتگی داشتند.

پس از انتشار داده‌های مربوط به نیروی کار که صبح جمعه منتشر شد، نشان داد که حقوق و دستمزد در ماه نوامبر 263000 نفر افزایش‌یافته است که رشدی بزرگ‌تر از افزایش 200000 موردی اقتصاددانان مورد انتظار داو جونز است.

 میانگین درآمد ساعتی نیز بالاتر از انتظارات بوده و نسبت به ماه قبل 0.6 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.1 درصد افزایش‌یافته است. نرخ بیکاری در 3.7 درصد ثابت ماند.

با ادامه روز معاملات، بازار بسیاری از این ضررها را فرونشاند. ناظران بازار این حرکت را به سرمایه‌گذاران نسبت می‌دهند که به دنبال اظهارات روز چهارشنبه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که به نظر می‌رسید کاهش نرخ بهره را که از اوایل دسامبر آغازشده بود، تأیید می‌کرد، به‌طور فزاینده‌ای قادر به رهایی از شاخص‌های اقتصادی فردی هستند.

این آخرین گزارش ماهانه اشتغال قبل از نشست دوروزه فدرال رزرو در 13 تا 14 دسامبر بود که در آن انتظار می‌رود بانک مرکزی از افزایش 75 واحدی که در ماه‌های اخیر مشاهده شد، به 50 واحد افزایش نرخ بهره کاهش یابد.

منبع: cnbc

Instagram Facebook Twitter LinkedIn